Transecoteh

www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Acţiunea 1.2.3, Tip proiect : Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Beneficiar : Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR

POC-A.1-A1.2.3-G-2015 / ID : P_40_397 / Contract 17 / 01.09.2016 Cod SMIS 105532 TRANSFER DE CUNOSTINTE CU AGENTI ECONOMICI