Tehnologii emergente în ingineria materialelor – EmergeMAT

Creat in data de: 2023-02-16 Distribuie:   

Conferința Internațională EmergeMAT

TEHNOLOGII EMERGENTE ÎN INGINERIA MATERIALELOR

EmergeMAT Ediția 1   14 – 16 Noiembrie 2018, București, România
EmergeMAT Ediția a 2-a   6 – 8 Noiembrie 2019, București, România
EmergeMAT Ediția a 3-a   29 – 30 Octombrie 2020, București, România
EmergeMAT Ediția a 4-a   4 – 5 Noiembrie 2021, București, România
EmergeMAT Ediția a 5-a   27 – 28 Octombrie 2022, București, România
EmergeMAT Ediția a 6-a   9 – 10 Noiembrie 2023, București, România
EmergeMAT Ediția a 7-a   30 – 31 Octombrie 2024, București, România

Necesitatea stringentă de a aborda o serie de provocări de durabilitate, în special schimbările climatice, creează oportunități pentru dezvoltarea de noi tehnologii care să permită industriei să reducă consumul de energie, să protejeze mediul și să permită o economie circulară. Aceste ținte ambițioase presupun investiții în cercetarea și inovarea materialelor avansate. Integrarea creativității în proiectarea și dezvoltarea produselor, o abordare de tipul „materiale inovatoare prin design”, este o modalitate eficientă de a răspunde cererii tot mai mari ale consumatorilor pentru produse inovatoare care combină funcționalitatea cu estetica și soluții eficiente de-a lungul ciclului de viață al materialelor.

Conferința Tehnologii Emergente în Ingineria Materialelor – EmergeMAT și-a propus să aducă împreună cercetători, profesori, ingineri și specialiști din industrie, ONG-uri și instituții guvernamentale pentru a prezenta progresele realizate în cunoașterea proceselor fizico-chimice, modelarea lor și rezultatele obținute prin aplicarea lor în domenii de vârf ale științei și ingineriei materialelor metalice, compozite și hibride. Conferința EmergeMAT prin prezentările și dezbaterile realizate și-a propus să contribuie la definirea unor soluții tehnice și de material inovative din domenii precum: stocarea și generarea energiei, fabricația avansată, economia circulară, care să răspundă provocărilor societale majore (schimbări climatice, incluziune socială, bunăstare, sănătate, energie curată, digitalizare, schimbări tehnologice), stimulând astfel generarea de noi idei și colaborări de succes. Conferința și-a propus de asemenea să stimuleze creativitatea și să contribuie la dezvoltarea carierei tinerilor cercetători, prin organizarea unei secțiuni de postere ce sunt jurizate de cercetători din țară și străinătate, autorii celor mai bune prezentări fiind premiați.

Rezumatele lucrărilor prezentate la conferință vor fi publicate în volumul conferinței (ISSN 2602-0416) cu posibilitatea publicării în edițiile speciale ale revistelor de specialitate cu factor de impact ridicat.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică