SERVICII DE MICROPRODUCȚIE ÎN DOMENIUL ALIAJELOR

 • elaborare aliaje: aliaje de lipire tare (Ag, Cu-P-Ag), aliaje de lipire moale (Sn-Pb, Sn-Pb-Sb, Sn-Sb), prealiaje Cu-P, aliaje ușor fuzibile (AF50, AF70, AF90), aliaje antifricțiune (pe bază de Sn, Pb și Al), aliaje Cu-Sn și Cu-Sn-Pb turnate, alte aliaje (Cu-Al, Cu-Zn, Pb-St, Zn, etc.);
 • procesare aliaje: procesare sub formă de sârmă / bandă / bară / șpan / electrozi / plăcuțe / blocuri, de aliaj, Au, Ag, Zn, Al, etc..

Pentru detalii suplimentare consultați:
Catalogul serviciilor de microproducție


SERVICII DE ANALIZE / CARACTERIZĂRI

Compoziție chimică:

 • determinare elemente: Cu, Co, Cd, Pb, Sb, Zn, Ni, Fe, Cr, Mg, Ca, Na, K, Rb, Li, Sr, Ga, In, Au, Ag, Pt, Pd, Rh prin spectrometrie de absorbție atomică;
 • determinarea a aproximativ 70 elemente chimice din sistemul periodic (în concentrații mari, mici și urme) prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductive (ICP-OES);
 • analize chimice volumetrice și gravimetrice: dozare Fe, Fe2+, Ca, Mn, Sn, Si, Ba, SO42-, CO2 etc.

Caracterizări fizico-structurale:

 • identificarea și cuantificarea fazelor cristaline; determinarea cristalinității, și a dimensiunilor cristalitelor; caracterizare structurilor cristaline: indexare, sistem de cristalizare, parametri de rețea; determinarea micro-deformărilor – prin difracție de raze X;
 • analiză mineralogică prin microscopie optică în lumină polarizata, reflectată și transmisă;
 • metalografie prin microscopie optică;
 • microduritate VICKERS ;
 • caracterizare morfo-structurală prin microscopie electronica de baleiaj SEM / EDAX;
 • analiză granulometrică și a potențialului electrocinetic al nanoparticulelor – metoda DLS;
 • analiza structurală prin metoda FT-IR (disponibilă pentru probe solide, lichide și filme subțiri);
 • analiză suprafețe prin metoda AFM (microscopie de forță atomică);
 • încercare la zgâriere (scratch test);
 • determinarea unghiului de contact (stabilirea caracterului hidrofil / hidrofob al suprafețelor).

Analiză termică:

 • determinarea comportamentului termic al metalelor prin analiză termică DSC-TG, în domeniul de temperatură 20°C – 1600°C;
 • determinarea comportamentului termic al metalelor prin calorimetrie cu scanare diferențială (DSC), în domeniul de temperatură – 20°C ÷ 600°C;
 • determinarea conductivității termice, a coeficientului de difuzie termică și a capacității specifice de încălzire a materialelor în stare topita (în intervalul 20 – 400°C).

SERVICII DE CERCETARE – OBȚINERE DEPUNERI / FILME SUBȚIRI

 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR, prin intermediul Centrului de Cercetare pentru Intensificarea Proceselor Metalurgice la Presiuni și Temperaturi Ridicate, High PT MET (Modulul T: obținerea de materiale noi sub formă de filme subțiri și acoperiri prin procese fizice în vid avansat și temperaturi ridicate utilizând metalurgia combinatorie), oferă servicii de cercetare pentru obținerea și depunerea filmelor subțiri:

 • obținere filme subțiri ceramice – metoda hidrotermal – electrochimică;
 • realizare straturi subțiri prin metode fizice de depunere din vapori (PVD – Physical Vapour Deposition), evaporarea termică a țintei – grosimi până la 50 µ, depuneri pe suprafețe plane 350×350 mm, pe suprafețe cilindrice: Ø = 150mm si L = 350mm;
 • realizare straturi subțiri prin metode fizice de depunere din vapori, pulverizare (tip magnetron) a țintei – grosimi până la 1 µ.

Pentru detalii suplimentare consultați:
Catalogul serviciilor tehnologice High PT MET


SERVICII DE CERCETARE – MATERIALE AVANSATE

 • evaluare termodinamică și cinetică a proceselor de obținere a materialelor pe bază de metale;
 • sinteză nanopulberi ceramice și hibride anorganic-organic prin procedeu hidrotermal / solvotermal (pulberi nanostructurate pe bază de oxizi puri și dopați, respectiv pulberi hibride pe baza de hidroxiapatită și polimeri);
 • sinteză pulberi ceramice și compozite prin procese hidrolitice (precipitare și coprecipitare): pulberi pe bază de oxizi puri și dopați, pulberi compozite metalo-ceramice cu structură miez/înveliș etc;
 • procesare pulberi: obținere de produse sinterizate, controlul morfologiei, tratamente termice în aer, atmosferă controlată (argon), vid;
 • obținere suspensii stabile pe bază de pulberi ceramice;
 • servicii de cercetare în domeniul fabricării aditive – structuri 3D (3D-printing).

SERVICII DE CERCETARE – EXPLOATAREA RESURSELOR SECUNDARE

 • procese de oxido – reducere – reducerea sulfurilor metalelor neferoase din concentrate, în medii apoase, acide sau bazice, la temperaturi și presiuni înalte, în atmosferă oxidantă în vederea recuperării metalelor utile;
 • recuperarea metalelor neferoase din deșeuri metalice, utilizând procedeul de topire în câmp de microunde;
 • elaborare aliaje neferoase folosind resurse secundare.

SERVICII DE TRANSFER TEHNOLOGIC


SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

 • „Manager îmbunătățire procese”, cod COR 242108, curs autorizat;
 • „Specialist îmbunătățire procese”, cod COR 242102, curs autorizat.

 

Pentru ofertă de preț, trimiteți email la adresa imnr@imnr.ro sau fax la nr. +(4021)352.20.49.

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică