Soluții tehnologice inovative pentru obținerea oxizilor cu entropie înaltă cu conținut de pământuri rare

Creat in data de: 2019-08-06 Distribuie:   

PN19190201

Titlu proiect: Soluții tehnologice inovative pentru obținerea oxizilor cu entropie înaltă cu conținut de pământuri rare

Responsabil proiect: Dr. Ing. CSIII Cristina Ciobota

Obiectiv general: dezvoltarea pe o perioadă de patru ani a unor soluții tehnologice de obținere a unor oxizi cu entropie înaltă (HEO) cu conținut de pământuri rare, sub formă de pulberi și filme subțiri.

Obiective specifice:

 1. dezvoltarea pe o perioadă de patru ani a unor soluții tehnologice de obținere a unor oxizi cu entropie înaltă (HEO) cu conținut de pământuri rare, sub formă de pulberi și filme subțiri;
 2. dezvoltarea unor metode fizice pentru depunerea HEO;
 3. dezvoltarea unei metodologii de caracterizare specifice oxizilor cu entropie înaltă.

Faze proiect:

 1. planificarea logistică a proiectului, precum și analiza predicției termodinamice a reacțiilor hidrotermale;
 2. sinteza hidrotermală a nanopulberilor HEO de tipul (LaxSmxGdxYbxNdx)O;
 3. sinteza hidrotermală a nanopulberilor HEO de tipul (LaxSmxGdxYbxNdx)CuO3;
 4. caracterizarea oxizilor cu entropie înaltă;
 5. compactarea pulberilor și pregătirea țintelor pentru depunerea de filme subțiri prin metode fizice;
 6. obținerea filmelor subțiri pe bază de HEO pe substraturi de Niobiu și Nimonic prin EB-PVD și prin RF-Sputtering;
 7. caracterizarea filmelor subțiri de HEO depuse prin EB-PVD și RF-Sputtering;
 8. strategii de identificare a potențialelor aplicații.

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică