Sisteme de protecție individuală și colectivă pentru domeniul militar pe bază de aliaje cu entropie ridicată – acronim HEAPROTECT

Creat in data de: 2018-05-21 Distribuie:   

Proiectul HEAPROTECT are ca obiective principale creșterea performanțelor de cercetare ale unităților CDI partenere şi transferul tehnologic în domeniul realizării de echipamente performante din materiale avansate noi pentru protecția sistemelor militare. Proiectul urmăreşte identificarea de soluţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea performanţei în domeniul securității naționale.

În componenţa proiectului complex sunt incluse 4 subproiecte componente:

Proiectul 1 Sistem de protecție anti-explozie din aliaje ușoare cu entropie ridicată pentru rezervoare de combustibil – COMBPROT. Proiectul P1 are ca obiectiv realizarea unui dispozitiv de reducere a riscurilor la transportul, depozitarea, manipularea şi folosirea carburanţilor lichizi şi gazoşi, prin folosirea de materiale inovatoare pe bază de aliaje cu entropie ridicată (HEA)

Proiectul 2 Sisteme de protecție colectiva realizate din aliaje cu entropie ridicată din sistemul AlCrFeMnNi, microaliate cu Ti, Zr, Hf, Y – HEAPROT. Proiectul P2 are ca obiectiv principal realizarea unor sisteme de protecție individuală şi colectivă din domeniul militar (panouri multi-metal, blindaje, pachete balistice), utilizând aliaje cu entropie ridicată, microaliate cu Ti, Zr, Hf, Y, specifice sistemului multi-element AlCrFeMnNi.

Proiectul 3 Tehnologii moderne de asamblare nedemontabilă a componentelor sistemelor de protecție individuală sau colectivă – MILSUD. Proiectul P3 are ca obiectiv proiectarea tehnologiilor avansate de asamblare nedemontabilă a elementelor din componența sistemelor militare de protecţie la impact dinamic și la explozie.

Proiectul 4 Penetratoare cu energie cinetică ridicată realizate din aliaje cu entropie ridicata din elemente chimice de mare densitate – HEAPENET. Proiectul P4 are ca obiectiv realizarea și caracterizarea unor aliaje cu entropie ridicată din elemente chimice de mare densitate pentru utilizarea lor ca miezuri perforante pentru muniții de calibru mic.

Pagina web a proiectului este aici

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică