Sistem metalurgic inovativ integrat pentru a beneficia eficient de minereurile şi concentratele polimetalice complexe și sărace – acronim INTMET

Creat in data de: 2018-09-20 Distribuie:   


 

Proiect H2020-ID 689515, 2016 – 2019

Parteneri:
1. COBRE LAS CRUCES SA, Spania
2. KGHM POLSKA MIEDZ SA, Polonia
3. Rudarsko-topionicarski basen Bor – Grupa, Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o. u restruktuiranju, Serbia
4. Somincor – Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A., Portugalia
5. Outotec (Finland) Oy, Finlanda
6. TECNICAS REUNIDAS SA, Spania
7. INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH, Polonia
8. MINTEK, Africa de Sud
9. Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Serbia
10. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, Franța
11. AGQ Mining & Bioenergy SL, Spania
12. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Pentru metale Neferoase si Rare – IMNR, Romania
13. GUENTER TIESS, Austria

Obiectivul general l-a reprezentat găsirea unei soluții radicale și o descoperire tehnologică unică pentru a depăși definitiv limitările legate de dificultatea recuperării eficiente a metalelor valoroase precum Cu, Zn, Pb, Ag și, de asemenea, a metalelor critice precum Co , In, Sb din minereurile sărace și complexe. Obiectivul principal al INTMET a fost aplicarea M2M la fața locului și tratamentul integrat al concentratelor produse, combinând procese hidrometalurgice inovatoare (atmosferice, sub presiune și biolixare) și noi tehnici mai eficiente de extragere a metalelor (de exemplu Cu / Zn-SX-EW, medii de clorură, MSA, etc). În plus, materialele secundare precum rezidiile miniere (sterilul) și deșeurile metalurgice au fost adăugate procesului de valorificare și recuperare a metalelor. Fezabilitatea tehnică, ecologică și economică a tuturor abordărilor a fost integrată pentru a oferi o soluție reală de afaceri. Scopul final a fost asigurarea viabilității economice a întregului proces INTMET

Obiectivele specifice:
1. Dezvoltarea unui proces holistic integrat hidro- sau biohidro-metalurgic (combinând diferite tehnologii și metode în prezent în curs de dezvoltare a procesului), permițând prelucrarea la fața locului Mine-to-Metal (M2M) și extracția directă pentru a produce o calitate adăugată și o valoare adăugată produselor metalice din: minereuri sărace și complexe și / sau din materii prime secundare, cum ar fi sterilul și deșeurile metalurgice;
2. Creșterea etapei de dezvoltare a acestor tehnologii pentru demonstrarea aplicării și validării inovațiilor și a noilor subprocese în mediul relevant, încorporând în proiectarea soluției integrate, analiza tehnică, de mediul și economică;
3. Exploatarea și diseminarea progresului semnificativ din sectorul minier pe care îl reprezintă INTMET, permițând exploatarea minelor actuale (ajungând la sfârșitul vieții lor economice actuale) și creșterea eficienței materiilor prime; potențial actual și viitor al site-urilor de extracție detectate, urmând modelul avansat de afaceri M2M; încurajarea cooperării între industrii pentru maximizarea valorificării metalelor și a altor minerale din subproduse.

În cadrul proiectului, INCDMNR-IMNR a avut sarcina de a elabora un proces integrativ de solubilizare sub presiune ce a avut ca scop dezvoltarea unui proces inovativ de solubilizare în condiții de presiune (solubilizare sub presiune), capabil să facă față în mod eficient procesării concentratelor sărace de cupru (<10-15% Cu), concentratelor polimetalice (<10-15% Cu + Zn + Pb) și a produselor intermediare rezultate de la flotație în instalațiile de flotație existente, pentru a produce produse metalice de înaltă calitate și cu valoare adăugată.

Pagina proiectului este aici

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică