Sistem EB-PVD modernizat pentru dezvoltarea și atestarea barierelor termice pentru aplicații în aeronautică – acronim AERO-COAT

Creat in data de: 2020-12-03 Distribuie:   

Obiectivul proiectului este de a oferi servicii de înalt nivel, integrate la nivel European, pentru dezvoltarea de noi acoperiri de barieră termică (TBC) bazate pe ceramică, la temperatură foarte ridicată, cu aplicații potențiale în domeniul componentelor aeronavelor care funcționează în condiții extreme de șoc termic și eroziune, utilizând ca echipament de acoperire un EB-PVD modernizat. Ambiția proiectului AERO-COAT este de a crea un punct de intrare unic la nivel național (similar conceptului banc de testare pilot din UE), oferind servicii de cercetare și tehnologie la nivel înalt pentru a îmbunătăți TBC-urile pentru aplicațiile din domeniul aerospațial, proiectarea și dezvoltarea noilor soluții de acoperire, caracterizate și certificate conform condițiilor extreme de aplicare și care oferă, de asemenea, soluții rapide pentru repararea pieselor deteriorate prin acoperirea cu noile materiale selectate..

Obiective specifice:

  • Proiectarea, realizarea și instalarea noilor facilități pentru încălzirea și monitorizarea on-line a temperaturii substraturilor și a acoperirilor;
  • Stabilirea parametrilor procesului de acoperire pentru dezvoltarea acoperirilor din zirconați de La și Gd folosind echipamentul EB-PVD modernizat;
  • Elaborarea unei metodologii specifice șocului termic, folosind cicluri rapide de încălzire și răcire utilizând răcirea cu aer și azot lichid;
  • Optimizarea procesului și bazelor de date corelând parametrii procesului cu proprietățile microstructurii și șocului termic;
  • Validarea tehnologiei de acoperire și metodologiei de testare.

Acoperirile cu rol de barieră termică (TBC) sunt soluții de sisteme materiale pentru protecția pieselor utilizate in aeronautica împotriva condițiilor extreme de temperatura, coroziune si abraziune. Depunerea fizica cu flux de electroni (EB-PVD) a fost propusă ca una din tehnologiile existente acceptate (BAT) pentru obținerea acoperirilor ceramice și compozite de înaltă calitate pentru condiții extreme solicitate în echipamentele aeronautice moderne. Ambiția proiectului este de a oferi servicii mult îmbunătățite, integrate la nivel european, pentru dezvoltarea de noi TBC pe bază de ceramici de temperatură ultra-înaltă (UHTC) cu potențial de aplicare la piese ale aeronavelor care lucrează ăn condiții de soc termic si eroziune extreme, prin utilizarea unui echipament de depunere combinatorială EB-PVD modernizat.

Pagina proiectului este aici

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică