Recuperarea intensificată cu microunde a REE și a plasticului din DEEE și reutilizarea la fabricarea aditivă a unor noi componente magnetice – acronim MW4REMAM

Creat in data de: 2022-11-24 Distribuie:   

Proiect COFUND – ERAMIN-3 2022

Pământurile Rare (REE) sunt materiale esențiale în tehnologiile de conectare și electrice și tranziția către o economie decarbonizata și mai ecologică, datorită proprietăților lor unice, care le fac potrivite pentru utilizare în diverse aplicații auto, electronice, industriale, generarea energiei și alte aplicații precum magneți permanenți, senzori, catalizatori, baterii reîncărcabile etc. Inovații tehnice, incluzand tehnici avansate de separare fizică, noi tratamente pentru o recuperare crescuta a metalelor valoroase sunt necesare pentru recuperarea metalelor din reziduuri prin metode fizice, chimice, biologice sau combinații ale acestora. Proiectul MW4REMAM își propune să dezvolte o tehnologie inovatoare pentru recuperarea eficientă atât a pământurilor rare cât și a materialelor plastice din deseuri electrice si electronice (DEEE) scoase din uz și din minele urbane, pentru reutilizarea ca materie primă pentru fabricarea filamentelor compozite plastic-REE și creați noi componente magnetice prin fabricarea aditivă. Obiectivul corespunde tematicii 4-Recuperarea materiilor prime din produsele scoase din uz, subtema 4 – Recuperarea metalelor și a elementelor pământurilor rare din minele urbane prin procese inovatoare, curate și ecologice (hidrometalurgie, pirometalurgie…) și tehnici de separare din Roadmap ERAMIN.
Rezultatele estimate sunt: elaborarea unei tehnologii eficiente pentru recuperarea fractiilor de plastic si metale din piese mii DEEE la finalul ciclului de viata; elaborarea si optimizarea tehnologiei cu MW pentru recuperarea REE prin extractive cu metal; metodologie pentru caracterizarea complete a REE obtinute prin procesare cu MW; solutii innovative pentru stabilirea, optimizarea si perfectionarea sintezei mecano-chimice a micro/nano pulberilor pentru Fabricare Aditiva; masurarea impactului de mediu si economic al noilor tehnologii.


ETAPA I    2022

În cadrul primei etape de execuție a proiectului au fost prevăzute următoarele activități:

• Verificarea diferitelor tipuri de DEEE din punct de vedere al compoziţiei metalice şi plastice
• Experimentari preliminare pt separarea şi prelucrarea diferitelor tipuri de DEEE
• Caracterizare prin diferite metode fizico-structurale (compoziție elementară, DRX)
• Modernizarea si testarea echipamentului de tratare cu microunde

Diferitele tipuri de DEEE au fost clasificare și conținutul de REE a fost determinat prin metode chimice de analiză. Au fost apoi analizate pe scurt principalele metode de recuperare a REE.
A fost elaborat un model experimental și au fost realizate experimente preliminare pentru recuperarea REE din DEEE prin extracție în baie de Mg topit utilizând energia microundelor pentru încălzire.
Instalația cu microunde a fost modernizată prin montarea unor magnetroane cu putere mai mare și a fost proiectată și executată retorta de distilare a Mg pentru recuperarea REE din deșeurile tratate. Au fost obținute primele loturi de pulbere de aliaj Mg-REE ce vor fi utilizate în continuare la recuperarea Nd si Dy din magneții reciclați în vederea utilizării ulterioare la re-fabricării de magneți prin metoda 3D printing.


ETAPA II    2023

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică