Recuperarea elementelor de pământuri rare din concentrate complexe provenite din Turcia și utilizarea lor potențială in aplicații industriale de înaltă tehnicitate – acronim RETECH

Creat in data de: 2020-10-02 Distribuie:   

RECUPERAREA ELEMENTELOR DE PAMANTURI RARE DIN CONCENTRATE COMPLEXE PROVENITE DIN TURCIA
SI UTILIZAREA LOR POTENTIALA IN APLICATII INDUSTRIALE DE INALTA TEHNICITATE – Acronim RETECH


Proiect M – ERAMIN III
Acronim: RETECH
Contract 179 / 01.09.2020
Autoritatea Contractanta: UEFISCDI ROMANIA

PARTENERI

  1. RARE EARTH ELEMENTS RESEARCH INSTITUTE, ANKARA, TURKEY, Coordonator
  2. INSTITITUL NATIONAL DE C-D PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE – IMNR, ROMANIA
  3. GENERAL DIRECTORATE OF MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION, ANKARA, TURKEY
  4. RUMELISIAD GIRISIM A.S., BURSA, TURKEY
  5. INSTITITUL NATIONAL DE C-D PENTRU METALE RARE SI RADIOACTIVE – INCDMRR, ROMANIA

      Obiectivul general al proiectului este de a efectua studii de cercetare și dezvoltare și de a dezvolta tehnologii eficiente pentru valorificarea REE din minereuri complexe existente, care vor contribui la crearea unui lanț de aprovizionare durabil REE în Turcia și Europa. Prin intermediul acestui proiect, studiile mineralogice, chimice și metalurgice legate de integrarea de cercetări de îmbogățire la scară de dezvoltare industrială vor fi realizate în Turcia. Acest proiect aduce oportunitatea de a furniza o sursă alternativă de REE pentru Europa și Turcia. Obținerea de REE strategice dintr-un depozit situat în Turcia în apropierea Europei poate reduce dependența țării noastre și a UE de piețele de peste mări, în special de cel mai mare furnizor din China, prin introducerea unei surse alternative și, de asemenea, poate asigura un lanț de aprovizionare durabil și competitiv și / sau securitatea aprovizionării. Bazat pe politica UE creată pentru asigurarea diversității surselor de energie pentru a reduce dependența de energia din import, rezultatele acestui studiu vor avea un impact socio-economic și vor conduce realizări importante în progresul tehnologic. În timpul proiectului, o alternativă realistă a lanțului de aprovizionare cu China va fi simulată de la minereuri până la aplicații magnetice de înaltă tehnologie.

Etapa I 01.09.2020 – 10.12.2020

CERCETARI PENTRU OBTINEREA DE MATERIALE OXIDICE DOPATE CU OXIZI DE PAMANTURI RARE  INCDMNR – IMNR
STUDIU PENTRU IMBOGATIEA COMPLEXA A MINEREURILOR DE PAMANTURI RARE   ICPMRR

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică