Reciclarea deșeurilor miniere sulfidice de calitate inferioară pentru producția de materii prime de metale critice, minerale și construcții într-o economie circulară– acronim NEMO

Creat in data de: 2018-07-18 Distribuie:   

 

Proiect H2020-ID 645758, 2018 – 2022

Parteneri:
1. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT), Finlanda
2. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. (VITO), Belgia
3. OPTIMIZACION ORIENTADA A LA SOSTENIBILIDAD SL (IDE), Spania
4. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KUL), Belgia
5. Terrafame Group Ltd. (TERRA), Finlanda
6. Thyssenkrupp Industrial Solutions AG (TK), Germania
7. ResourceFull (RES), Belgia
8. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM), Franța
9. Skyscape Oy (SKYSC), Finlanda
10. JACOBS NV (JAC), Belgia/span>
11. COBRE LAS CRUCES SA (CLC), Spania (până la data de 12.02.2019)
12. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Pentru metale Neferoase si Rare – IMNR, Romania
13. Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales (CATA), Belgia
14. The University of Exeter (EXE), UK
15. DMT GmbH & Co. KG (DMT), Germania
16. BOLIDEN MINERAL AB, Suedia (incepand cu 01.06.2019)

Obiectivul general Folosind un concept „4 PILOTI – 2 studii de caz”, NEMO dezvoltă, demonstrează și exploatează noi modalități de valorizare a deșeurilor miniere sulfidice. Cele 2 cazuri sunt mina Sotkamo Ni-Co-Zn-Cu din Finlanda și instalația de procesare Luikonlahti din Finlanda; cei 4 PILOTI cuprind recuperarea metalelor valoroase și critice, concentrația sigură a elementelor periculoase, îndepărtarea sulfului ca săruri de sulfat, în timp ce se utilizează fracția minerală reziduală în ciment, produse din beton și construcții. Tehnologia NEMO cu deșeuri aproape zero va oferi UE atât avantaje directe, cât și pe termen lung, indirecte. Primele variază de la resurse noi (de exemplu, metale de bază: Cu, Zn, Ni, Au; metale critice: Co, Sc, Nd, Y, Sb; SCM și agregate etc.), economii de CO2 din recuperarea metalelor și înlocuirea Portlandului obișnuit Ciment), crearea de noi locuri de muncă, noi venituri din multiplicarea beneficiilor anterioare, eradicând în același timp drenajul minelor acide și alte probleme de mediu și asigurând un dialog (cadru) îmbunătățit între industrie și societatea civilă, pentru a obține și menține licența de operare pentru minele din UE.

Obiectivele specifice:
1. Definirea, colectarea și caracterizarea eșantionului de steril cu conținut de sulfuri; ;
2. Demonstrarea modului în care pot fi prelucrate sterilele / deșeurile sulfurice multi-metalice, utilizând diferite procese de solubilizare, recuperare și purificare;
3. Evaluarea rezultatelor la scară de laborator pentru selectarea căilor de procesare adecvate pentru sterilul cu conținut de sulfuri multi-metalice;
4. Efectuarea testelor de mini-pilot pentru a verifica parametrii de proiectare determinați la scară de laborator;
5. Evaluarea fezabilității tehnice și economice și a avantajelor căilor de procesare determinate pentru sterilul cu sulfuri multi-metalice.

NEMO a înființat un consorțiu interdisciplinar, care include 8 parteneri industriali (2 minerit, 4 inginerie, 1 producător de mașini și 1 companie de materiale de construcții), 4 institute de cercetare, 2 universități și 1 grup al societății civile.

În cadrul proiectului, INCDMNR-IMNR are următoarele sarcini:
a) Caracterizarea sterilului sulfidic și a materialelor;
b) Prelucrarea deșeurilor miniere prin solubilizarea sub presiune în medii neutre / alcaline;
c) Extracția metalelor din soluțiile acide rezultate din oxidarea / solubilizarea in autoclavă a deșeurilor miniere prin precipitarea selectivă a Fe, Cu, Zn, Ni, Co.

Pagina proiectului este aici

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică