Program Nucleu 2023-2026 CONCEPTE NOI DE UTILIZARE A METALELOR NEFEROASE ȘI RARE ÎN APLICAȚII PENTRU DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A DOMENIULUI ENERGETIC ȘI FABRICAȚIE AVANSATĂ – acronim ENERCLEAN

Creat in data de: 2023-02-01 Distribuie:   

Program Nucleu 2023 – 2026

CONCEPTE NOI DE UTILIZARE A METALELOR NEFEROASE ȘI RARE ÎN APLICAȚII PENTRU DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A DOMENIULUI ENERGETIC ȘI FABRICAȚIE AVANSATĂ – acronim ENERCLEAN

 

Durata de implementare a Programului Nucleu: 01.01.2023 – 31.12.2026

Valoarea totala alocată pentru implementarea Programului Nucleu 2023-2026: 25.058.997,64 lei

Director de program: Dr. Ing. Ana-Maria MOCIOIU

Obiectivul General al Programului Nucleu constă în definirea unor soluții tehnice și de material inovative din domeniul stocării și generării energiei, fabricației avansate, economiei circulare, care să răspundă provocărilor societale majore (schimbări climatice, incluziune socială, bunăstare, sănătate, energie curată, digitalizare, schimbări tehnologice), stimulând astfel creșterea performanțelor și competitivității institutului.


Obiectivele programului și proiectele componente:


Obiectiv 1
cod 23 25 01
Dezvoltarea unor soluții tehnologice care să contribuie la crearea de cunoștințe în domeniul stocării și generării energiei
PN 23 25 01 01 Integrarea tehnologiei EB-PVD combinatorii în dezvoltarea materialelor cu aplicații în co-generarea de energie
PN 23 25 01 02 Tehnologii inovative pentru obținerea de materiale electrolitice complexe pe bază de BaCeZrO3 dopat cu REE, pentru aplicații SOFC
PN 23 25 01 03 Evaluarea ciclului de viață al unui material catodic nou pentru bateriile Li–ion de nouă generație
PN 23 25 01 04 Studiul proceselor de conducție ionică în bateriile secundare cu litiu ASSB
PN 23 25 01 05 Dezvoltarea de noi soluții de stocare a hidrogenului pe bază de aliaje concentrate complex
PN 23 25 01 06 Soluție experimentală versatilă ce utilizează pile de combustibil cu oxid solid pentru transformarea biogazului in energie electrică
Obiectiv 2
cod 23 25 02
Noi abordări tehnologice (fabricație avansată) esențiale în viitoarele lanțuri valorice de fabricație și procesare de materiale
PN 23 25 02 01 Fabricație avansată a structurilor ceramice poroase inspirate din natură și prietenoase cu mediul
PN 23 25 02 02 Tehnologii avansate de fabricație a unor nanostructuri hibride pentru valorificarea eficientă a surselor naturale din plante

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică