Program Nucleu 2016-2017 NOI CONCEPTE SI METODE PENTRU EFICIENTIZAREA OBȚINERII SI UTILIZĂRII RESURSELOR DE METALE NEFEROASE SI SUBSTITUȚIA MATERIALELOR CRITICE – acronim ECOINTELMAT

Creat in data de: 2016-04-04 Distribuie:   

Program Nucleu 2016-2017

NOI CONCEPTE SI METODE PENTRU EFICIENTIZAREA OBȚINERII SI UTILIZĂRII RESURSELOR DE METALE NEFEROASE SI SUBSTITUȚIA MATERIALELOR CRITICE – acronim ECOINTELMAT

Cod: PN 16 20

Durata programului: 2 ani

 

Raport anual de activitate 2016 al Programului Nucleu PN 16 20

Raport anual de activitate 2017 al Programului Nucleu PN 16 20

Raport final de activitate al Programului Nucleu PN 16 20 2016-2017

 

Programul Nucleu ECOINTELMAT a propus dezvoltarea de soluții inovatoare în știința și ingineria materialelor pe bază de metale neferoase, pe întregul lanț valoric, în condiții prietenoase mediului și cu impact social favorabil.

Obiectivele tehnico-științifice ale programului ECOINTELMAT au fost:

  • Elaborarea unor concepte tehnologice pentru depoluarea mediului, valorificarea resurselor primare pe bază de metale neferoase, recuperarea, reutilizarea și reciclarea metalelor neferoase din resurse secundare;
  • Dezvoltarea unor concepte, tehnologii și materiale noi pentru obținerea/valorificarea/substituția metalelor critice;
  • Dezvoltarea unor tehnologii și materiale avansate pentru aplicații în industria high tech și energetică;
  • Materiale multifuncţionale din compozite și ceramica tehnică cu proprietăţi prestabilite. Utilizarea tehnicilor moderne de analiză și caracterizare în vederea stabilirii unor corelații complexe.

 

Proiectul 1 cod PN 16 20 01 01
NOU CONCEPT TEHNOLOGIC PRIVIND OBŢINEREA ŞI VALORIFICAREA FIERULUI SUB FORMĂ DE OXIZI MAGNETICI SAU SUB FORMĂ DE FIER ULTRAPUR PRIN ELECTROLIZĂ DIN APE UZATE DE PROCES ŞI DEŞEURI INDUSTRIALE IMPURE

Proiectul 2 cod PN 16 20 01 02
MINIMIZAREA RISCULUI POLUĂRII MEDIULUI CU COMPUȘI METALICI TOXICI SI PERICULOȘI PREZENȚI IN DEȘEURILE INDUSTRIALE ALE UZINELOR CHIMICE ÎNCHISE: ELIMINAREA SI VALORIFICAREA CROMULUI

Proiectul 3 cod PN 16 20 01 03
NOU CONCEPT TEHNOLOGIC PRIVIND REVITALIZAREA ECO-EFICIENTĂ SI DURABILĂ A TERENURILOR INDUSTRIALE ABANDONATE PRIN IMOBILIZAREA COMPUȘILOR CU CONȚINUT DE METALE TOXICE

Proiectul 4 cod PN 16 20 02 01
MATERIALE CU GRADIENT FUNCȚIONAL PENTRU APLICAȚII IN CONDIȚII EXTREME DE MEDIU OBȚINUTE PRIN TEHNICA EB-PVD

Proiectul 5 cod PN 16 20 02 02
MATERIALE METALICE AVANSATE CU PROPRIETĂȚI TERMOELECTRICE RIDICATE

Proiectul 6 cod PN 16 20 02 02
INGINERIA SUPRAFEȚELOR MATERIALELOR HIBRIDE NANOSTRUCTURATE OBȚINUTE LA PRESIUNI ÎNALTE PENTRU APLICAȚII IN DOMENIUL SENZORILOR

Proiectul 7 cod PN 16 20 03 02
CERCETĂRI AVANSATE PRIVIND NOI TEHNOLOGII DE ÎNCAPSULARE A MATERIALELOR CU SCHIMBARE DE FAZA PENTRU STOCAREA ENERGIEI TERMIC

Proiectul 8 cod PN 16 20 03 03
FILME MACROSCOPICE DE GRAFENE 3D. OBȚINERE PE CALE UMEDA SI EVALUAREA ARHITECTURII SUPRAFEȚEI

Proiectul 9 cod PN 16 20 03 04
ALIAJE CU ENTROPIE ÎNALTĂ PENTRU APLICAȚII ÎN INDUSTRIA ENERGETICA

Proiectul 10 cod PN 16 20 03 05
ALIAJE DE SN PENTRU ANOZI PERFORMANȚI FOLOSIȚI ÎN BATERII PE BAZĂ DE Li

Proiectul 11 cod PN 16 20 04 01
TEHNICI ANALITICE INTEGRATE PENTRU EVALUAREA POTENȚIALULUI DE UTILIZARE A UNOR MATERII PRIME NATURALE INDIGENE IN OBȚINEREA BIOMATERIALELOR NANOSTRUCTURATE PE BAZA DE FOSFAT DE CALCIU

Proiectul 12 cod PN 16 20 04 02
EVALUAREA STABILITĂȚII STRUCTURALE INDUSĂ TERMIC ÎN MATERIALE AVANSATE PE BAZĂ DE ZIRCONIE DOPATĂ CU PĂMÂNTURI RARE

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică