Program Nucleu 2006-2008 TEHNOLOGII ŞI PRODUSE METALURGICE NEFEROASE ECOLOGICE – acronim ECOMETNEF

Creat in data de: 2006-03-15 Distribuie:   

Program Nucleu 2006-2008

TEHNOLOGII ŞI PRODUSE METALURGICE NEFEROASE ECOLOGICE – acronim ECOMETNEF

Cod: PN 06-23

Durata programului: 3 ani

 

Raport final de activitate al Programului Nucleu PN 06-23 2006-2008

 

Programul nucleu elaborat în conformitate cu obiectivele principale ale strategiilor şi programelor coordonate de Ministerul Economiei şi Comerţului (modernizarea tehnologiilor, creşterea competitivităţii produselor şi implicit îmbunătăţirea calităţii acestora, reducerea consumurilor specifice, reconversia produselor şi a deşeurilor de fabricaţie, valorificarea de noi resurse de materii prime, promovarea de noi produse cu valoare adăugată mare şi tehnologii ecometalurgice) , are ca scop direcţionarea cercetărilor în domeniul metalurgiei neferoase şi a produselor pe bază de metale neferoase spre domenii de mare actualitate pe plan mondial, cum ar fi: realizarea de produse şi tehnologii ecometalurgice, reconversia produselor la sfârşitul ciclului de viaţă şi a deşeurilor de fabricaţie, materiale multifuncţionale din compozite şi ceramică tehnică cu proprietăţi prestabilite.

Obiectivele Programul Nucleu:

  • Cercetări în vederea dezvoltării de produse şi tehnologii ecometalurgice
  • Reconversia produselor şi a deşeurilor de fabricaţie
  • Dezvoltarea de metode de investigare pentru evaluarea impactului cu mediul a unor deşeuri haldate şi soluri poluate
  • Materiale multifuncţionale din compozite şi ceramica tehnică cu proprietăţi prestabilite

 

Proiectul 1 cod PN 06-23 01 01
TEHNOLOGIE NOUĂ, ECOLOGICĂ, DE OBŢINERE A ALIAJELOR MAGNETICE Nd-Fe PRIN REDUCERE ELECTROCHIMICĂ

Proiectul 2 cod PN 06-23 01 02
PREALIAJE SPECIALE NOI  ALIEREA CONTROLATĂ A ALIAJELOR DE ALUMINIU

Proiectul 3 cod PN 06-23 01 03
ALIAJE NOI, FĂRĂ PLUMB, PENTRU ÎMBINĂRI METALICE PRIN LIPIRE

Proiectul 4 cod PN 06-23 01 04
TEHNICI MODERNE DE METALIZARE ÎN JET DE PLASMĂ A ROLELOR TRANSPORTARE A LAMINORULUI DE BENZI ELECTROMAGNETICE

Proiectul 5 cod PN 06-23 01 05
PROCEDEE ELECTROCHIMICE DE RECUPERARE ECOMETALURGICĂ A METALELOR NEFEROASE DIN DEŞEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA ELECTRONICĂ

Proiectul 6 cod PN 06-23 01 06
TEHNOLOGII ALTERNATIVE ECOLOGICE DE ACOPERIRE CU STRATURI MULTIFUNCŢIONALE ANORGANICE PE PRODUSE UTILIZATE ÎN MEDICINA UMANĂ, CONSTRUCŢII DE MAŞINI, AERONAUTICĂ ŞI UTILAJE CHIMICE

Proiectul 7 cod PN 06-23 01 07
STUDIUL OXIDĂRII CONCENTRATELOR SULFUROASE DE METALE NEFEROASE ÎN MEDIU APOS

Proiectul 8 cod PN 06-23 01 08
CERCETĂRI PRIVIND STABILIREA TEHNOLO GIEI DE REALIZARE A VERGELELOR CU PROFIL PĂTRAT-ROMB DIN BAg15CuP, UTILIZATE PENTRU LIPIRE TARE

Proiectul 9 cod PN 06-23 02 01
CERCETARI STIINTIFICE SI EXPERIMENTARI DE OBTINERE A UNOR COMPUSI MINERALI ACTIVI CU GRAD RIDICAT DE ADSORBTIE SI FIXARE A EMISIILOR POLUANTE DE DIOXID DE CARBON REZULTATE IN DIVERSE PROCESE INDUSTRIALE

Proiectul 10 cod PN 06-23 02 02
TEHNOLOGIE DE VALORIFICARE A CROMULUI DIN NĂMOLURI GALVANICE LA PIGMENŢI ANTICOROZIVI

Proiectul 11: Cod PN 06-23 02 03
PROCESE DE SORBŢIE PENTRU PURIFICAREA APELOR CU CONŢINUT DE METALE GRELE ŞI IONI DE AMONIU

Proiectul 12 cod PN 06-23 02 05
TEHNOLOGIE DE PROCESARE A DEŞEURILOR DE ALUMINIU ÎN VEDEREA OBŢINERII UNOR ALIAJE DEFORMABILE CU CARACTERISTICI SUPERIOARE

Proiectul 13 cod PN 06-23 02 06
STRUCTURI POROASE BIDISPERSE OXIDOCERAMICE MULTIFUNCTIONALE, FILTRANTE, CATALITICE SI ADSORBANTE OBTINUTE PRIN VALORIFICAREA UNOR SILICATI NATURALI PENTRU TRATAREA EMISIILOR POLUANTE GAZOASE REZULTATE IN DIVERSE PROCESE INDUSTRIALE

Proiectul 14 cod PN 06-23 02 07
MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR SECUNDARE DIN INDUSTRIA METALURGICĂ: ECOTEHNOLOGIE DE RECUPERARE A GALIULUI DIN SUPRODUSELE INDUSTRIEI DE ALUMINĂ

Proiectul 15 cod PN 06-23 02 08
TEHNOLOGIE DE PROCESARE A ZGURILOR DE ALUMINIU CU OBŢINEREA DE COAGULANŢI – CLORURI ŞI POLICLORURI DE ALUMINIU – ÎN VEDEREA DEPOLUĂRII MEDIULUI

Proiectul 16 cod PN 06-23 02 09
STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND PROCESELE ÎN FAZĂ SOLIDĂ PENTRU SINTEZA FOSFATULUI DE ZIRCONIU ŞI SODIU DIN DEŞEURI DE ZIRCONIU

Proiectul 17 cod PN 06-23 03 01
STUDII ŞI CERCETĂRI ASUPRA METODELOR PENTRU INVESTIGAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A DEŞEURILOR HALDATE PROVENITE DE LA METALURGIA TERMICĂ A ALUMINIULUI

Proiectul 18 cod PN 06-23 03 02
STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA MICROUNDELOR îN ANALIZA SOLURILOR DIN ZONELE CU GRAD RIDICAT DE POLUARE CU METALE GRELE (Pb, Cd, Zn, Cr, etc.)

Proiectul 19 cod PN 06-23 03 03
STUDII PRIVIND DEZVOLTAREA UNEI METODE COMPLEXE DE INVESTIGARE EXPERIMENTALĂ A  POTENŢIALULUI POLUANT ŞI A POSIBILITĂŢILOR DE RECONVERSIE INDUSTRIALĂ A ZGURILOR PROVENITE DIN METALURGIA ALUMINIULUI

Proiectul 20 cod PN 06-23 03 04
METODE DE CARACTERIZARE A ZGURILOR CU CONŢINUT DE PLUMB, PROVENITE DE LA RECUPERAREA PLUMBULUI DIN DEŞEURI CU CONŢINUT DE PLUMB, ŞI A POTENŢIALULUI LOR POLUANT

Proiectul 21 cod PN 06-23 04 01;
TEHNOLOGIE DE OBTINERE A UNOR NOI MATERIALE COMPOZITE MULTIFUNCTIONALE CU APLICATII IN ECOLOGIZAREA PROCESELOR METALURGICE

Proiectul 22 cod PN 06-23 04 06
TEHNOLOGII PENTRU VALORIFICAREA AVANSATA A MATERIALELOR NEFEROASE IN DEZVOLTAREA DE NOI NANOSTRUCTURI PENTRU BIOSENZORI

Proiectul 23 cod PN 06-23 04 07
TEHNOLOGII ECOLOGICE DE SINTEZA A MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE CU APLICATII AVANSATE

Proiectul 24 cod PN 06-23 04 08
STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND MODELAREA PROCESELOR FIZICO-CHIMICE LA INTERFAŢA SUBSTRAT/FILM CERAMIC FUNCŢIONAL

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică