PRODUS NOU FABRICAT PRIN IMPRIMARE 3D PE BAZĂ DE EXTRUDARE DIN BIODESEURI MARINE – Acronim 3D BIOPRO

Creat in data de: 2020-12-06 Distribuie:   

PRODUS NOU FABRICAT PRIN IMPRIMARE 3D PE BAZĂ DE EXTRUDARE DIN BIODESEURI MARINE


Programul 2 din PN III: Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare
Subprogramul 2.1: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare
Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ
Acronim: 3D BIOPRO
Contract 499PED / 2020
Autoritatea Contractanta: UEFISCDI ROMANIA

PARTENERI

 1. INSTITITUL NATIONAL DE C-D PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE – IMNR, Pantelimon – Coordonator
 2. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, Craiova – Partener
 3. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE MEDICO-MILITARA “CANTACUZINO”, București – Partener

Obiectivul proiectului este de a proiecta și dezvolta produse 3D pe bază de hidroxiapatită nanostructurată (HAp) din surse naturale, cu proprietăți biomecanice îmbunătățite și porozitate controlată pentru potențiale aplicații în reconstrucția osoasă.

Obiective specifice:

 1. Realizarea hidroxiapatitei nanostructurate din surse naturale (cochilii de melci de pe coasta Mării Negre), pentru utilizarea ulterioară în tehnica de fabricație aditivă;
 2. Fabricarea unui model experimental bazat pe produse 3D de hidroxiapatită. Dupa cunostintele noastre, această metodologie de imprimare 3D, bazată pe propriile materiale sintetizate, este unică la nivel național;
 3. Evaluarea biofuncțională a noului produs 3D:
  a) Evaluarea proprietăților (bio)mecanice ale produselor 3D;
  b) Teste preliminare in vitro privind biocompatibilitatea și potențialul inflamator al materialelor 2D pe baza de HAp nanostructurata;
  c) teste in vitro privind biocompatibilitatea și potențialul inflamator al materialelor 3D pe baza de HAp nanostructurata
 4. Studii comparative privind comportamentul in vitro al modelului experimental propus bazat pe produse 3D HAp versus structura osoasă naturală sau „standard de aur”;
 5. Diseminarea și schimbul de cunoștințe;
 6. Strategie pentru exploatarea ulterioară a modelului experimental de laborator (grefă osoasa pe bază de hidroxiapatită 3D nanostructurată din surse naturale) dincolo de durata proiectului.

Rezultate așteptate:

 1. materiale HAp nanostructurate obținute prin proiectarea experimentelor si sinteza hidrotermala; ;
 2. aplicații specifice produselor 3D în ingineria țesuturilor osoase vor fi definite pe baza proprietăților (bio)mecanice;
 3. material 3D competitiv fabricat prin integrarea tehnicilor avansate de sinteza și procesare (sinteză hidrotermala urmată de fabricație aditivă);
 4. 2 lucrări ISI în reviste cu factor de impact mare;
 5. 1 workshop exploratoriu organizat pentru a atrage părțile interesate.

CONTACT:
Dr. Laura Madalina CURSARU
Director Proiect 3D BIOPRO
Telefon: +40 21 352 20 48 / 132,
E-mail: mpopescu@imnr.ro

 

Etapa I

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică