Procese electrochimice inovative cu aplicații în ingineria suprafețelor și recuperarea metalelor neferoase

Creat in data de: 2019-08-06 Distribuie:   

PN19190501

Titlu proiect: Procese electrochimice inovative cu aplicații în ingineria suprafețelor și recuperarea metalelor neferoase

Responsabil proiect: Dr. Ing. CS Laurențiu Tatu

Obiectiv general: integrarea a două procese electrochimice hidrotermal electro-chimic și electrod disc rotitor în aplicații de ingineria suprafețelor și recuperarea metalelor din soluții reziduale rezultate din procesele hidrometalurgice.

Obiective specifice:

 1. demonstrarea potențialului metodei hidrotermal-electrochimice pentru funcționalizarea nanotuburilor de carbon;
 2. realizarea unui model experimental de laborator pentru obținerea de electrozi modificați cu nanotuburi de carbon (CNT) și respectiv nanotuburi de carbon funcționalizate;
 3. realizarea unui model experimental de laborator pentru recuperarea metalelor din soluții cu conținut scăzut de metale provenite din procese hidrometalurgice;
 4. diseminarea rezultatelor prin participarea la conferințe în domeniu și prin publicarea de articole în reviste cotate ISI.

Faze proiect:

 1. stabilirea condițiilor de material utilizate pentru obținerea de electrozi modificați;
 2. studii teoretice privind procesele electrochimice celula disc rotitor și procesele electrochimice utilizate pentru caracterizarea filmelor subțiri;
 3. lucrări experimentale în vederea stabilirii parametrilor de proces în depunerea electrochimică și recuperarea metalelor;
 4. sinteza materialelor pe bază de nanotuburi de carbon funcționalizate prin metoda hidrotermal-electrochimică;
 5. caracterizarea materialelor pe bază de nanotuburi de carbon funcționalizate obținute prin HTE;
 6. lucrări experimentale de obținere a electrozilor modificați cu filme subțiri pe bază de de nanotuburi de carbon;
 7. lucrări experimentale de obținere a electrozilor modificați cu filme subțiri pe bază de de nanotuburi de carbon funcționalizate;
 8. caracterizarea electrochimică a filmelor pe bază de CNT funcționalizate cu polimer;
 9. lucrări experimentale de determinare a metalelor cu electrozi modificați și recuperarea de metale prin celulă cu electrod disc rotitor;
 10. stabilirea unei metode de laborator pentru obținerea de electrozi modificați cu CNT;
 11. stabilire metodă de laborator pentru recuperarea metalelor din soluții slab concentrate provenite din procese hidrometalurgice.

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică