PN 23 25 02 01 Fabricația avansată a structurilor ceramice poroase inspirate din natură și prietenoase cu mediul

Creat in data de: 2023-02-01 Distribuie:   

Program Nucleu 2023 – 2026

PN 23 25 02 01

FABRICAȚIA AVANSATĂ A STRUCTURILOR CERAMICE POROASE
INSPIRATE DIN NATURĂ ȘI PRIETENOASE CU MEDIUL

 

Responsabil proiect: Dr. Ing. Mădălina Laura CURSARU

Obiectiv general:

Dezvoltarea de noi biomateriale ceramice unitare în sistemul CaO-MxOy-SiO2 și integrarea lor cu tehnica fabricării aditive pentru obținerea unor structuri printate 3D cu potențiale aplicații în domeniul regenerării tisulare osoase.

Obiective specifice:
 1. Dezvoltarea de biomateriale noi cu aplicații în domeniul regenerării tisulare;
 2. Evaluarea influenței tratamentelor termice asupra caracteristicilor morfo-structurale ale biomaterialelor ceramice procesate sub formă de pastile ;
 3. Demonstrarea potențialului de utilizare a metodei de fabricare aditivă ca alternativă la metodele tradiționale pentru obținerea de structuri printate 3D cu porozitate complexă;
 4. Realizarea structurilor printate 3D cu proprietăți mecanice adecvate aplicațiilor din domeniul regenerării tisulare osoase (rezistență la compresiune similară cu cea a osului trabecular 0,1-16 MPa);
 5. Demonstrarea preliminară a biocompatibilității materialelor sinterizate, respectiv structurilor printate 3D.
Faze proiect:
 1. Documentarea științifică și elaborarea tehnologiei de laborator privind sinteza și caracterizarea BaCa2Si3O9 (C2BS3 sau walstromite);
 2. Studiul influenței tratamentelor de sinterizare asupra caracteristicilor BaCa2Si3O9;
 3. Studii și cercetări experimentale privind fabricarea aditivă a structurilor printate 3D pe bază de BaCa2Si3O9 (C2BS3 sau walstromite);
 4. Elaborarea modelului experimental al structurilor printate 3D pe bază de BaCa2Si3O9 (C2BS3 sau walstromite) obținute prin fabricare aditivă;
 5. Elaborarea tehnologiei de laborator privind sinteza și caracterizarea Ca3ZrSi2O9 (C3ZS2 sau baghdadit);
 6. Studiul influenței tratamentelor de sinterizare asupra caracteristicilor biomaterialului Ca3ZrSi2O9 (C3ZS2 sau baghdadit);
 7. Studii și cercetări experimentale privind fabricarea aditivă a structurilor printate 3D pe bază de Ca3ZrSi2O9 (C3ZS2 sau baghdadit);
 8. Elaborarea modelului experimental al structurilor printate 3D pe bază de Ca3ZrSi2O9 (C3ZS2 sau baghdadit) prin fabricare aditivă;

REZULTATE


Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 4

Faza 5

Faza 6

Faza 7

Faza 8

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică