PN 23 25 01 04 Studiul impedanței de contact pentru materialul compozit Li0,35La0,55TiO3 – PEO

Creat in data de: 2023-02-01 Distribuie:   

Program Nucleu 2023 – 2026

PN 23 25 01 04

STUDIUL IMPEDANȚEI DE CONTACT PENTRU MATERIALUL
COMPOZIT Li0,35La0,55TiO3 – PEO

 

Responsabil proiect: Dr. Fizician Alexandru OKOS

Obiective generale:
 1. Obținerea LLTO printr-un procedeu hidrotermal inovativ;
 2. Elaborarea modelului teoretic care descrie proprietățile de conducție ionică ale electrolitului compozit în funcție de concentrația fazei ceramice;
 3. Implementarea tehnologiei de fabricare aditivă pentru realizarea de structuri 3D folosind drept materie primă materialul compozit LLTO–PEO.
Obiective specifice:
 1. Identificarea condițiilor de sinteză hidrotermală și respectiv sinteză prin sol-gel necesare pentru producerea compusului LLTO în formă monofazică;
 2. Integrarea compusului LLTO într-un electrolit hibrid de forma LLTO/PEO cu stabilirea concentrației de LLTO în intervalul de valori cLLTO = 0, 10, 20… 100% și realizarea de celule folosind materialul LLTO/PEO. Prin acest obiectiv se urmărește construcția de baterii în care anodul este alcătuit din grafit, catodul din LiFePO4 iar celula este asamblată prin metoda convențională de presare;
 3. Dezvoltarea unui model teoretic pentru interpretarea rezultatelor experimentale ale determinărilor conductivității ionice a materialului compozit LLTO/PEO;
 4. Realizarea unei metode de fabricație aditivă adecvată electrolitului LLTO/PEO.
Faze proiect:
 1. Construire bază de date LLTO;
 2. Sinteză LLTO prin metoda sol-gel;
 3. Sinteză hidrotermală LLTO;
 4. Caracterizare preliminară electrolit LLTO/PEO;
 5. Testare baterii cu LLTO/PEO;
 6. Modelare proprietăți de conducție ionică;
 7. Testare aplicabilitate metode de imprimare 3De;
 8. Diseminare pe scară largă a rezultatelor proiectului;

REZULTATE


Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 4

Faza 5

Faza 6

Faza 7

Faza 8

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică