PN 23 25 01 03 Evaluarea ciclului de viață al unui material catodic nou pentru bateriile Li–ion de nouă generație

Creat in data de: 2023-02-01 Distribuie:   

Program Nucleu 2023 – 2026

PN 23 25 01 03

EVALUAREA CICLULUI DE VIAȚĂ AL UNUI MATERIAL CATODIC NOU
PENTRU BATERIILE Li–ION DE NOUĂ GENERAȚIE

 

Responsabil proiect: Dr. Ing. Beatrice Adriana ȘERBAN

Obiectiv general:

Dezvoltarea unor soluții tehnologice care să contribuie la crearea de cunoștințe în domeniul stocării și generării energiei.
Proiectul are ca principal obiectiv dezvoltarea unui nou material catodic cu conținut redus de metale critice și aplicarea unor procedee specifice de reparare și reciclare a materialelor uzate, favorizând astfel tranziția către o mobilitate neutră și reziliență din punct de vedere climatic și prietenoasă cu mediul.

Obiective specifice:
 1. Eco – design – Obținerea unei scheme funcționale îmbunătățite a catozilor din bateriile pe bază de Li–ion, prin creșterea performanței și reducerea amprentei ecologice a proceselor de producere și reciclare;
 2. Eco – eficiență – Identificarea posibilităților de reducere a cantității de materiale, energie și emisii poluante, generate in procesul de obținere a materialului catodic;
 3. Identificarea posibilităților de reparare, reutilizare și reintegrare în circuitul economic a materialului catodic, al cărui potențial energetic nu este epuizat complet
 4. Determinarea impactului pe care îl au procesele de reciclare ale materialelor catodice asupra mediului înconjurător;
 5. Demonstrarea conceptului modelului experimental pentru obținerea material catodic;
 6. Protejarea know – how prin realizarea unei cereri de brevet a materialului catodic.
Faze proiect:
 1. Definirea elementelor caracteristice evaluării ciclului de viață, la sinteza materialului catodic;
 2. Determinarea compozițiilor optime ale materialelor catodice;
 3. Determinarea impactului de mediu la procesul de sinteză a materialului catodic;
 4. Constituire baze de date la reciclarea materialului catodic obținut;
 5. Constituire baze de date pentru procesele de relitiere a materialelor catodice uzate;
 6. Constituire baze de date pentru repararea și reutilizarea materialului catodic;
 7. Evaluarea impacturilor potențiale asupra mediului;
 8. Demonstrarea conceptului modelului experimental de sinteză a materialului catodic.

REZULTATE


Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 4

Faza 5

Faza 6

Faza 7

Faza 8

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică