PN 23 25 01 01 Integrarea tehnologiei EB-PVD combinatorie în dezvoltarea materialelor cu aplicații în cogenerarea de energie

Creat in data de: 2023-02-01 Distribuie:   

Program Nucleu 2023 – 2026

PN 23 25 01 01

INTEGRAREA TEHNOLOGIEI EB-PVD COMBINATORIE ÎN DEZVOLTAREA
MATERIALELOR CU APLICAȚII ÎN COGENERAREA DE ENERGIE

 

Responsabil proiect: Dr. Ing. Cristina CIOBOTĂ

Obiectiv general:

Proiectarea și dezvoltarea materialelor și acoperirilor pe bază de zirconiu co-dopat cu mai multi oxizi de pământuri rare în componență și proporție corespunzătoare formării oxizilor cu entropie înaltă (ReHEO) cu compoziție monofazică și studierea conductivității termice și stabilității la coroziune a acestora prin integrarea unei metode de sinteză hidrotermală ușoară cu tehnologia de depunere in fascicul de electroni.

Obiective specifice:
 1. Modelarea predictivă și selectarea compoziției în sistemul ZrO2 – xLn2O3 (x=0.2, Ln=La, Nd, Sm, Gd, Yb). Sarcinile principale constau in evaluarea entropiei de amestecare compușilor și factorilor de toleranță a compusului ZrO2 co-dopat cu mai multe ReHEO pe baza modelelor existente. Rezultatele vor fi utilizate pentru a estima gama de compoziții care urmează să fie sintetizate în continuare;
 2. Realizarea sintezei hidrotermale a pulberilor de ZrO2 – xLn2O3 (x=0.2, La2O3, Nd2O3, Sm2O3, Yb2O3, Gd2O3) având ca activități principale: studii predictive termodinamice; sinteza hidrotermala cu obținerea de loturi de pulberi de tipul ZrO2 – xLn2O3 cat si oxizi individuali de tipul ZrO2, La2O3, Nd2O3, Sm2O3, Gd2O3, Yb2O3 pentru caracterizare;
 3. Obținerea și evaluarea stabilității termice a acoperirilor mixte de tipul ZrO2 – xLn2O3, având următoarele activități: depunerea prin EB-PVD a țintelor ZrO2 – xLn2O3 (x=0.2, La2O3, Nd2O3, Sm2O3, Yb2O3, Gd2O3) obținute din pulberi rezultate în urma sintezei hidrotermale ; obținerea de acoperiri multistrat de ZrO2 si oxizi individuali de tipul La2O3, Nd2O3, Sm2O3, Yb2O3, Gd2O3, prin acoperiri combinatorii directe prin EB-PVD într-o singură etapă; analiza de fază a acoperirilor, formarea diferitelor faze și studierea conductivității termice versus compoziția acoperirilor; validarea prin teste de aderență și oxidare termică a acoperirilor protectoare cu grosimea aprox. 1 µm;
 4. Evaluarea comportamentului la coroziune a acoperirilor de tipul ZrO2 – xLn2O3 (x=0.2, La2O3, Nd2O3, Sm2O3, Yb2O3, Gd2O3) cu ajutorul metodei de coroziune electrochimice;
 5. Evaluarea comportamentului la coroziune a acoperirilor într-un sistem termo-gaz-dinamic pentru co-generarea energiei.
Faze proiect:
 1. Modelarea predictivă și selecția compozițiilor HEO în sistemul ZrO2 – xLn2O3;
 2. Sinteza hidrotermală a pulberilor de ZrO2 co-dopate cu mai multe ReHEO;
 3. Caracterizarea fizico-chimică a pulberilor;
 4. Compactarea pulberilor și pregătirea țintelor pentru depunerea de filme subțiri prin metoda EB-PVD ;
 5. Obținerea acoperirilor mixte de ReHEO de tipul ZrO2 – xLn2O3;
 6. Caracterizarea acoperirilor din punct de vedere fizico-chimic și al comportamentului termic ;
 7. Testarea acoperirilor de tipul ZrO2 – xLn2O3 (x=0.2, Ln=La, Nd, Sm, Gd, Yb) pentru rezistenta la coroziune;
 8. Verificarea soluției propuse pe un model experimental de turbină cu gaze.

REZULTATE


Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza 4

Faza 5

Faza 6

Faza 7

Faza 8

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică