Noi concepte pentru extracția eficientă a oxizilor de pământuri rare din concentrate de monzită și potențialul lor de utilizare în acoperiri pentru temperaturi ridicate și materiale sinterizate

Creat in data de: 2018-04-01 Distribuie:   

      Obiectivul proiectului MONAMIX este de a demonstra potențialul de utilizare a amestecurilor de pământuri rare (REOs) cu compoziția naturala existenta, obținut din concentrate de monazită, ca dopant în proiectarea de acoperiri și materiale sintetizare pe baz[ de zirconie.

      Vor fi proiectate acoperiri cu rol de bariera termică (TBC) pentru a crește durata de viață și reducerea materialelor critice (CRMs) conținute în substraturile din aliaje NiCr refractare. Vor fi de asemenea proiectate materiale sinterizate din zirconia dopată cu amestecuri în proporție naturală și conținut redus de REOs pentru electroliți solizi (SOFCs) cu conductivitate ionică controlată.

     Proiectul MONAMIX se adresează direcției 2 din apelul ERAMIN II:
Proiectare, sub-domeniile 2.1 – Proiectarea produselor pentru creșterea eficientei materiilor prime și 2.4 – Proiectarea produselor pentru substituția materialelor critice.

      Se va dezvolta o metoda hidrochimică, cu eficientizarea costurilor de purificare a concentratelor de monazită, prin leșiere selectivă și utilizarea produselor conținând lantanidele mixte în sinteza hidrotermală a zirconiei nanostructurate dopată cu diferite rapoarte molare REO/ZrO2. Acestea vor fi utilizate ca material țintă la obținerea TBC la nivel TRL 4 și validarea pe sisteme industriale de depunere RF sputtering și în flux de electroni și se va studia stabilitatea structurala a TBC cu scopul de a creste durata de viață și a reduce conținutul de CRM în substraturile din aliaje refractare.

       Materiale compacte REO-ZrO2 vor fi obținute prin diferite tehnici de sinterizare inovative (TRL 4-6). Procesul de densificare si conductivitatea ionica vor fi optimizate pentru aplicații SOFCs.

      Eliminarea etapelor de separare a REOs si utilizarea amestecurilor naturale de REOs in locul amestecurilor din oxizi obținuți individual, dacă va fi validat[, poate reduce substanțial costurile pe întregul ciclu de fabricație de la materie primă la produs, asigurând nanomateriale pentru aplicații high-tech în domeniul acoperirilor de temperaturi ridicate (până la 1400-1500°C) și electroliți solizi cu temperatura de lucru în jur de 400°C, prin procese eficiente și sustenabile.

link pagina proiectului MONAMIX (limba engleză)

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică