Metode inovative pentru creșterea proprietăților de stocare a energiei termice la temperaturi ridicate a materialelor cu schimbare de fază – acronim ENERHIGH

Creat in data de: 2016-09-09 Distribuie:   

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa Prioritară 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTARII AFACERILOR
Acțiunea 1.1.4. Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
Proiect: ID P_37_776, contract: 93 / 09.09.2016, 2016 – 2019

Proiectul ENERHIGH are ca scop crearea sub conducerea unui specialist străin, recunoscut din Spania, a unui nucleu de competență științifică și tehnologică în domeniul materialelor pentru energie, pentru a spori în mod semnificativ capacitățile de transfer de cunoștințe ale Institutului român INCDMNR-IMNR către mediul academic si companii din domeniul mașinilor si echipamentelor pentru co-generarea și stocarea energiei.

Obiective specifice:

  1. Implementarea unui program de cercetare care să permită dezvoltarea de metode inovatoare și ușor de a fi up-scalate pentru micro-încapsularea Materialelor cu Schimbare de Fază (PCM) cu temperatură de topire 300 – 500°C pentru stocare energiei termice;
  2. Elaborarea unui ciclu de seminarii și workshop-uri pentru formarea internă (la nivelul INCDMNR) și externă (companii, autorități locale și ONG-uri) a tinerilor cercetători și specialiști în industrie cu privire la noile metode de încapsulare și performanțele lor;
  3. Diseminarea rezultatelor proiectului la părțile interesate relevante, în scopul transferului acestor rezultate după terminarea proiectului.

Rezultate:

  1. Dezvoltarea unei tehnologii de încapsulare a unor materiale cu schimbare de faza economice și ușor scalabile folosind materiale și procese eficiente. Materialele inovatoare cu aplicații in stocarea energiei termice vor fi testate și monitorizate din punct de vedere chimic, mecanic și fizic la scară de laborator și va fi propus un proces la scară pilot;
  2. Creșterea capacității de stocare cu > 10% pentru o durată de viață de 15-20 de ani datorita protecției prin încapsulare, prin creșterea stabilității microparticulelor si stabilitatea la cicluri termice;
  3. Temperatura de funcționare pentru stocarea energiei termice: 300-500°C;
  4. Reducerea degradării materialului stocatoarelor datorită coroziunii cu 20% datorită controlului proceselor la interfață prin încapsulare;
  5. Demonstrarea proprietăților PCM încapsulate și propunerea unor măsuri pentru implementarea pe piață a materialelor microîncapsulate de stocare a energiei termice, ca un element-cheie pentru eficacitatea optimă în echipamentul CSP și de co-generare
  6. 1 patent european si cel puțin 3 publicații ISI precum si participarea la 2 conferințe internaționale si naționale in domeniu.

Pagina proiectului este aici

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică