Informații generale Program Nucleu 2019 – 2022

Creat in data de: 2019-08-06 Distribuie:   

PROGRAM NUCLEU 2019-2022

Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR

Denumire program: Tehnologii emergente pentru materiale neferoase multifuncționale cu proprietăți programate

Acronim: MULTIMET

Director program: Dr. Ing. CSII Ana Maria Mocioiu

Durată program: 4 ani (2019-2022)

Buget total solicitat: 22.500.000 lei

Domeniu de prioritate publică: Tehnologii emergente

Domeniu de specializare inteligentă: Eco-nanotehnologii și materiale avansate

Obiectivul general al programului: dezvoltarea unor tehnologii emergente (fabricarea aditivă și depunerea multiplă în fascicul de electroni din faza de vapori) și procese electrochimice inovative pentru a obține produse cu caracteristici îmbunătățite cu potențial de a avea o valoare economică ridicată în substituția materialelor critice, recuperarea metalelor din soluții slab concentrate rezultate în procesele hidrometalurgice, energie, medicină și mediu.

Obiectivele specifice ale programului:

  1. Dezvoltarea de noi structuri 3D folosind materialele nanostructurate hibride cu aplicații multifunctionale. Se urmărește dezvoltarea unor noi tipuri de structuri 3D pe bază de materiale avansate (nanotuburi de carbon și compuși anorganici), pentru tratarea apelor și stocarea energiei termice, prin integrarea sintezei hidrotermale la presiuni înalte cu fabricarea aditivă.
  2. Înlocuirea materialelor prime critice (CRM) prin funcționalizarea suprafețelor utilizând metalurgia combinatorie. Se urmărește dezvoltarea unor soluții tehnologice de obținere a unor oxizi cu entropie înaltă (HEO) cu conținut de pământuri rare, sub formă de pulberi și filme subțiri.
  3. Dezvoltarea materialelor cu funcționalități noi și performante în aplicații îmbunătățite, care să micșoreze impactul asupra mediului și consumului de resurse. Se urmărește obținerea aliajelor cu entropie înaltă folosind topirea directă în cuptor cu inducție urmată de turnare în atmosferă controlată, topirea în cuptor cu levitație și evaporarea în vid cu fascicul de electroni.
  4. Noi produse cu rezistență termo-chimică controlată. Se urmărește dezvoltarea unor variante tehnologice de obținere prin procedeul EB-PVD combinatorial a cel putin două materiale avansate multistrat cu arhitectură programată pentru a fi testate în condiții de solicitări înalt corozive pentru potențiale aplicații și respectiv la coroziunea în metale topite (îndeosebi Pb) pentru aplicații potențiale în energetica nucleară.
  5. Tehnologii integrate, chimice și metalurgice, pentru recuperarea metalelor neferoase. Se urmărește aplicarea metodelor combinate electrochimice și hidrotermale în principal pentru detecția și recuperarea metalelor din soluții reziduale cu conținut scăzut de metale rezultate din procese hidrometalurgice.

Proiectele componente ale Programului Nucleu:

  • Structuri 3D pe bază de materiale avansate, realizate prin fabricare aditivă, cu aplicații de mediu și stocare de energie.
  • Soluții tehnologice inovative pentru obținerea oxizilor cu entropie înaltă cu conținut de pământuri rare.
  • Cercetări privind metodele de obținere a aliajelor cu entropie înaltă multifuncționale.
  • Cercetări privind obținerea de arhitecturi oxidice multistrat pentru substituția materialelor critice utilizate în medii înalt corozive.
  • Procese electrochimice inovative cu aplicații în ingineria suprafețelor și recuperarea metalelor neferoase.

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică