Program Nucleu 2019 – 2022 TEHNOLOGII EMERGENTE PENTRU MATERIALE NEFEROASE MULTIFUNCȚIONALE CU PROPRIETĂȚI PROGRAMATE – acronim MULTIMET

Creat in data de: 2019-08-06 Distribuie:   

Program Nucleu 2019-2022

TEHNOLOGII EMERGENTE PENTRU MATERIALE NEFEROASE MULTIFUNCȚIONALE CU PROPRIETĂȚI PROGRAMATE – acronim MULTIMET

Cod: PN 19 19

Durata programului: 4 ani

 

Raport anual de activitate 2019 al Programului Nucleu PN 19 19

Raport anual de activitate 2020 al Programului Nucleu PN 19 19

Raport anual de activitate 2021 al Programului Nucleu PN 19 19

Raport anual de activitate 2022 al Programului Nucleu PN 19 19

 

Programul Nucleu MULTIMET și-a propus, ca într-o perioadă de patru ani, să integreze tehnologiile emergente (fabricare aditivă și respectiv depuneri fizice în fascicul de electroni) și procesele electrochimice în domeniul dezvoltării unor noi materiale pe bază de metale neferoase, prietenoase cu mediul, durabile, cu funcționalități îmbunătățite și valoare adăugată, cu scopul pregătirii transpunerii acestora de la idee la produse cu potențial ridicat de implementare în industrie.

 

Proiectul 1 cod PN 19 19 01 01
STRUCTURI 3D PE BAZA DE MATERIALE AVANSATE, REALIZATE PRIN FABRICARE ADITIVA, CU APLICATII DE MEDIU SI STOCARE DE ENERGIEProiectul 2 cod PN 19 19 02 01
SOLUȚII TEHNOLOGICE INOVATIVE PENTRU OBȚINEREA OXIZILOR CU ENTROPIE ÎNALTĂ CU CONȚINUT DE PĂMÂNTURI RAREProiectul 3 cod PN 19 19 03 01
CERCETĂRI PRIVIND METODELE DE OBȚINERE A ALIAJELOR CU ENTROPIE ÎNALTĂ MULTIFUNCȚIONALEProiectul 4 cod PN 19 19 04 01
CERCETĂRI PRIVIND OBȚINEREA DE ARHITECTURI OXIDICE MULTISTRAT PENTRU SUBSTITUȚIA MATERIALELOR CRITICE UTILIZATE ÎN MEDII ÎNALT COROZIVE

Proiectul 5 cod PN 19 19 05 01
PROCESE ELECTROCHIMICE INOVATIVE CU APLICAȚII ÎN INGINERIA SUPRAFEȚELOR ȘI RECUPERAREA METALELOR NEFEROASE

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică