Informații generale Program Nucleu 2018

Creat in data de: 2018-02-02 Distribuie:   

Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR
Denumire program: Tehnologii Emergente pentru Dezvoltarea Materialelor Neferoase Avansate cu Valoare Adăugată Ridicată
Acronim: EMERNEF
Director program: Dr. Ing. Csii Ana Maria Mocioiu

Durata programului: 1 an

Obiectivul general al programului: Abordarea cercetărilor tehnologice privind noi tehnologii, neincluse încă în foile de parcurs ale cercetării industriale (fabricare aditivă, respectiv depunere multiplă în fascicul de electroni), cu scopul dezvoltării produselor pe bază de metale neferoase cu potențiale aplicații în sănătate, securitate, mediu și energetică.

 

Obiectivele specifice ale programului:

 1. Sinteza și fabricarea aditivă eficientă a nanomaterialelor prin metode prietenoase cu mediul, integrarea inteligentă a proceselor noi în vederea pregătirii transferului de cunoștințe. Se urmărește realizarea unor structuri 3D pe bază de materiale nanostructurate ceramice, polimerice, compozite, cu porozitate și arhitectură controlată, pentru aplicații medicale în ingineria țesutului osos.
 2. Cercetări pentru dezvoltarea unor soluții inovative pentru substituția materialelor critice. Se urmărește:
  • Dezvoltarea unor tehnologii avansate de obținere pentru două tipuri de arhitecturi multistrat pe bază de filme subțiri și materiale avansate metalice, ceramice și compozit destinate respectiv pentru: (1) temperaturi de lucru peste 1200⁰C în medii de gaze corozive, conforme cerințelor de creștere a randamentului termic în echipamente din industria energetică (creșterea randamentului termic în sisteme de co-generare); (2) coroziune ridicată în metale topite (în particular Pb topit și aliaje pe bază de Pb, conform cerințelor de dezvoltare a noilor facilități din energetica nucleară prin proiectul ALFRED)
  • Substituția totală sau parțială a unor materiale critice (Ni, Cr, W, Mo, Nb, Ta) din aliaje super-refractare și / sau aliaje înalt aliate utilizate în prezent pe scară largă în aplicațiile specifice din energetică, prin realizarea de arhitecturi multistrat cu performanțe îmbunătățite, capabile să reducă temperatura de lucru în zona de contact cu interfața metalică la valori sub temperatura de degradare
  • Substituția totală sau parțială a unor dopanți pe bază de pământuri rare (oxizi de La, Ce, Gd, Nd, Yb, etc.), utilizate actualmente ca dopanți în materialele de tip barieră termică prin obținerea de acoperiri multistrat compozite cu stabilitate termică controlată
  • Elaborarea unei metodologii de caracterizare chimică rapidă a arhitecturilor complexe prin diferite metode, adaptată nevoilor IMM-urilor
 3. Cercetări privind materialele multifuncționale cu impact scăzut asupra mediului. Se urmărește:
  • Dezvoltarea unor tehnologii avansate în domeniul materialelor nanocarbonice de obținere a trei tipuri de arhitecturi 3D formate din materiale pe baza carbon
  • Dezvoltarea de noi produse high-tech pentru domenii precum: protecția mediului, energie și securitate
  • Selectarea soluției tehnologice optime de obținere a membranelor pe bază de carbon, funcționalizate
  • Elaborarea unei metodologii de caracterizare prin diferite metode a structurilor pe bază de carbon obținute.

 

Domeniu de prioritate publică: TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE

Domeniu de specializare inteligentă: ECO-NANOTEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE

Proiectele componente ale programului nucleu:

 

 • PN18070101. Procese 3D printing pentru utilizarea materialelor nanostructurate în dezvoltarea structurilor ceramice poroase
 • PN18070301. Soluții tehnologice inovative pentru funcționalizarea materialelor pe bază de carbon cu impact scăzut asupra mediului.

 

 

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică