Identificarea comunităților microbiene funcționale și evaluarea potențialului de mineralizare (biosolubilizarea) pentru metale critice high-tech acronim BIOCRITICAL

Creat in data de: 2016-06-16 Distribuie:   

 
PN III Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 – Orizont 2020

Acest proiect este conceput ca o cercetare condusă de necesitate, axat pe conceptul conform căruia deșeurile pot deveni o resursă valoroasă, prin furnizarea de metale care sunt extrase astăzi prin alte procedee, promovarea reciclării, reducerea la minimum a deșeurilor nocive, a riscului de pericol și a disipării metalelor. Selectarea mineralelor / metalelor de interes în cadrul proiectului are in vedere nevoia continuă de aprovizionare cu astfel de materii prime, la nivelul industriilor Europene, anticipând o eficientizare a costurilor viitoare în urma aplicării în practică a rezultatelor așteptate ale cercetării.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă găsirea unor metode și procedee inovative pentru extragerea chiar și a unor urme slabe ale acestor elemente. Vor fi obținute și caracterizate noi microorganisme cu potențial de aplicare în biosolubilizare, biomineralizare și bioacumulare. Consorțiul va evalua biodiversitatea microbiană din haldele de steril amplasate în diferite medii geologice și climatice, unde pot exista metale critice cu potențial în high-tech (In, Ga, Te și W), și, de asemenea, poluanții relevanți (As, Sb). În ultima parte a proiectului, izolatele vor fi testate în condiții de macrocosm. Scopul final va fi de a aplica microorganismele în procesul de extracție prin biosolubilizare și de a recupera mineralele din minereu prin biomineralizare și bioacumulare. Va fi realizată o evaluare comparativă a riscurilor de mediu pentru reziduurile produse prin biosolubilizare cu și fără nanoparticule.

Pagina proiectului este aici

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică