Formare profesională în domeniul materialelor noi cu aplicații în mecanică și mecatronică – acronim PROFMEC

Creat in data de: 2010-12-01 Distribuie:   


Conract: POSDRU/81/3.2/S/58103
NCDMNR – IMNR Partener; Responsabil INCDMNR: Dr. Radu Robert PITICESCU
PROFMEC
http://profmec.ccib.ro/

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică