FAST and Nano-Enabled SMART Materials, Structures and Systems for Energy Harvesting – acronim FAST-SMART

Creat in data de: 2020-05-14 Distribuie:   

      Conceptul general al proiectului constă în transpunerea la scară industrială a noilor tehnici de nano-fabricare pentru producția de serie, propuse de partenerii FAST-SMART pentru sinteza materialelor inteligente nano-structurate și fabricarea componentelor pentru aplicații de recuperare a energiei, cu scopul îmbunătățirii semnificative a calității materialului și fiabilității structurale (îmbunătățire > 50% ~ 100%) și reducerii costurilor cu materialele și procesarea (prin scurtarea etapelor de proces și îmbunătățirea eficienței procesării materialelor).

      Se utilizează materialele cu un conținut redus de pământuri rare sau fără pământuri rare (cum ar fi materialele piezoelectrice fără plumb și materiale termoelectrice half Heusler fără Hf). Proiectul se focalizează și pe proiectarea recuperatoarelor de energie luând în considerare strategia de mediu, contribuind astfel la un impact pozitiv asupra mediului în Europa (emisiile de gaze cu efect de seră în scădere cu 50%, reducerea deșeurilor cu 50%).

      Proiectul, prin introducerea noilor produse de recuperare a energiei, a serviciilor de proiectare și fabricație create prin parteneriatul FAST-SMART, contribuie la creșterea cotei de piață care inițial valora sute de milioane de euro, promovării pe scară largă a Internet of Things (IoT) și Pieței Unice Digitale (DSM) în Europa.

      Pagina WEB a proiectului

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică