Eco-tehnologie integrată pentru recuperarea selectivă a metalelor de bază și prețioase din deșeuri miniere de Cu si Pb – acronim MINTECO

Creat in data de: 2018-05-17 Distribuie:   

PN III 3.2 Horizon 2020 ERA-MIN2, contract 51/2018

Proiectul MINTECO are ca scop dezvoltarea unei tehnologii integrate inovative, eficiente și ecologice pentru recuperarea metalelor utile (Cu, Pb, Zn) și prețioase (Au, Ag) din deșeurile miniere cu conținut de Cu și Pb (CLBM).

Proiectul permite stabilirea unei metodologii globale de gestionare / tratare a siturilor miniere istorice și reducerea cantităților de deșeuri haldate cu conținut de metale. Proiectul MINTECO va fi testat pe un studiu de caz selectat pentru CLMB (3 situri miniere identificate în România, Polonia și Turcia) prin utilizarea metodelor de preconcentrare (prelucrare minereuri) pentru separarea componentelor fără utilitate din fracțiile grosiere, urmată de solubilizarea fracțiilor concentrate pentru dizolvarea tuturor metalelor vizate și recuperarea acestora prin tehnici inovatoare (utilizând molecule organice special sintetizate în acest scop, tiosulfați și lichide ionice).

Consorțiul cuprinde 8 parteneri din 4 țări (Franța, România, Polonia și Turcia) și este compus din 3 institute de cercetare, 1 universitate, 1 instituție publică și 3 IMM-uri cu experiență complementară.

Pagina proiectului este aici

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică