Cercetări privind obținerea de arhitecturi oxidice multistrat pentru substituția materialelor critice utilizate în medii înalt corozive

Creat in data de: 2019-08-06 Distribuie:   

PN19190401

Titlu proiect: Cercetări privind obținerea de arhitecturi oxidice multistrat pentru substituția materialelor critice utilizate în medii  înalt corozive

Responsabil proiect: Dr. Ing. CSII Mircea Corban

Obiectiv general: dezvoltarea într-o perioadă de patru  ani a unor variante tehnologice de obținere prin procedeul EB-PVD combinatorial a cel puțin două materiale avansate multistrat cu arhitectură programată pentru a fi testate în condiții de solicitări înalt corozive pentru potențiale aplicații și respectiv la coroziunea în metale topite (îndeosebi Pb) pentru aplicații potențiale în energetică nucleară.

Obiective specifice:

 1. reducerea materialelor critice prin dezvoltarea tehnologiei EB-PVD combinatoriale la nivel TRL 3/4 pentru obținerea de noi tipuri de acoperiri cu proprietăți de rezistență la coroziune termo-chimică pentru aplicații în echipamente care lucrează în condiții de mediu înalt corozive (turbine industriale cu gaz, echipamente termice industriale);
 2. reducerea materialelor critice prin dezvoltarea tehnologiei EB-PVD combinatoriale la nivel TRL 3/4 pentru obținerea de noi tipuri de acoperiri cu proprietăți de rezistență la coroziune în contact cu metale topite (îndeosebi contactul cu Pb topit), pentru aplicații potențiale în reactoarele nucleare din generația IV – proiect ALFRED;
 3. studiul proceselor la interfața dintre straturi, caracterizarea chimico-fizică și structurală a multistraturilor obținute și elaborarea unei baze de date care să descrie corelațiile dintre tipul și compoziția materialelor și parametrii de depunere prin metoda EB-PVD pentru îmbunătățirea aderenței straturilor consecutive depuse prin ajustarea compozițională și structurală a straturilor;
 4. diseminarea rezultatelor pe scară largă prin publicații ISI și open access și realizarea unei oferte de servicii de cercetare și tehnologice pentru potențialii utilizatori din mediul industrial și academic.

Faze proiect:

 1. proiectarea materialelor și arhitecturilor oxidice multistrat cu gradient funcțional pentru condiții de lucru în medii înalt corozive;
 2. sinteza materialelor oxidice;
 3. metoda EB-PVD combinatorială de obținere a arhitecturilor oxidice multistrat cu gradient funcțional programat pentru condiții de mediu înalt corozive;
 4. metoda EB-PVD combinatorială de obținere a arhitecturilor inovative cu gradient funcțional programate pentru condiții extreme de coroziune în plumb topit;
 5. studiul proprietăților arhitecturilor oxidice multistrat cu gradient funcțional programate pentru lucru în condiții extreme de coroziune, obținute prin metoda combinatorială EB-PVD;
 6. studiul proprietăților arhitecturilor oxidice multistrat cu gradient funcțional programat pentru lucru în condiții de mediu înalt corozive (în Pb topit), obținute prin metoda combinatorială EB-PVD;
 7. elaborarea metodologiilor de obținere și caracterizare chimico-structurală a acoperirilor pentru aplicații la termo-coroziune;
 8. elaborarea metodologiilor de obținere și caracterizare a stabilității termice și la coroziune a materialelor.

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică