Cercetări privind metodele de obținere a aliajelor cu entropie înaltă multifuncționale

Creat in data de: 2019-08-06 Distribuie:   

PN19190301

Titlu proiect: Cercetări privind metodele de obținere a aliajelor cu entropie înaltă multifuncționale

Responsabil proiect: Drd. Ing. CS Mihai Olaru

Obiectiv general: obținerea aliajelor cu entropie înaltă folosind următoarele metode: topirea directă în cuptor cu inducție urmată de turnare în atmosferă controlată, topirea în cuptor cu levitație și evaporarea în vid cu flux de electroni.

Obiective specifice:

 1. obținerea aliajelor cu entropie înaltă prin utilizarea tehnicilor de topire/turnare în cuptor cu inducție, respectiv cu levitație;
 2. modelarea compozițională a aliajelor cu entropie înaltă în sinergie cu proiectul ERA NET COFUND HEAMODELL;
 3. obținerea unor filme nanometrice și submicronice pe bază de aliaje cu entropie înaltă prin utilizarea tehnicii de depunere multiplă (5 ținte) din fază de vapori;
 4. estimarea de proprietăți îmbunătățite ale aliajelor cu entropie înaltă, prin alăturarea a 5 sau mai multe elemente cu proprietăți diferite.

Faze proiect:

 1. definire caracteristici fizico-chimice și structurale necesare aliajelor cu entropie ridicată pentru aplicații specifice;
 2. modelarea proceselor de obținere și selecția sistemelor de aliaje cu entropie ridicată HEA cu proprietăți biocompatibile;
 3. modelare proceselor de obținere sș selecția sistemelor de aliaje cu entropie ridicată HEA cu proprietăți de rezistență la temperaturi ridicate;
 4. experimentări pentru obținerea aliajelor cu entropie înaltă în cuptor cu inducție;
 5. elaborare model experimental: aliaje cu entropie ridicată biocompatibile prin topire în cuptor cu inducție; caracterizarea eșantioanelor obținute;
 6. elaborare model experimental: aliaje cu entropie ridicată rezistente la temperaturi înalte prin topire în cuptor cu inducție; caracterizarea eșantioanelor obținute;
 7. experimente pentru obținerea aliajelor cu entropie înaltă, în cuptor cu levitație;
 8. elaborare model experimental: aliaje cu entropie ridicată, prin topire în cuptor cu levitație;
 9. experimentări de tratament termic eșantioane aliaje HEA obținute; caracterizarea eșantioanelor HEA obținute după tratament termic;
 10. lucrări experimentale pentru obținerea aliajelor cu entropie înaltă prin evaporare în cuptor cu flux de electroni;
 11. elaborare model experimental: aliaje cu entropie ridicată biocompatibile prin evaporare în cuptor cu flux de electroni (e-beam);
 12. elaborare model experimental: aliaje cu entropie ridicată rezistente la temperaturi înalte prin evaporare în cuptor cu flux de electroni (e-beam).

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică