Procese 3D printing pentru utilizarea materialelor nanostructurate în dezvoltarea structurilor ceramice poroase

Creat in data de: 2018-02-02 Distribuie:   

 

 

PROIECT PN18070101

TITLU PROIECT: PROCESE 3D PRINTING PENTRU UTILIZAREA MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE ÎN DEZVOLTAREA STRUCTURILOR CERAMICE POROASE

RESPONSABIL PROIECT: DR. ING. CSII MĂDĂLINA LAURA CURSARU

 

OBIECTIVUL GENERAL: DEZVOLTAREA TEHNICII 3D PRINTING PENTRU POTENȚIALE APLICAȚII ÎN DOMENIUL MEDICAL ȘI FABRICAREA UNOR NOI TIPURI DE STRUCTURI 3D CU POROZITATE ȘI ARHITECTURĂ CONTROLATĂ, PE BAZĂ DE MATERIALE NANOSTRUCTURATE.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE:

 1. Reactualizarea datelor de literatură privind fabricarea materialelor prin tehnica 3D printing pentru aplicații medicale. Selectare lianți și stabilire parametri software adecvați pentru fiecare tip de material
 2. Elaborarea și caracterizarea materialelor nanostructurate utilizate ca materie primă pentru 3D printing
 3. Fabricarea structurilor 3D pe bază de materiale nanostructurate cu ajutorul parametrilor software stabiliți și a lianților selectați
 4. Caracterizarea morfologică a structurilor 3D (SEM/EDS) pentru aplicații medicale. Demonstrarea proprietăților bio-compatibile ale materialelor 3D cu aplicații medicale.

 

BUGETUL TOTAL ESTIMAT: 2.700.000 LEI

 

FAZELE PROIECTULUI:

 1. Reactualizarea datelor de literatură privind fabricarea materialelor prin tehnica 3D printing pentru aplicații medicale. Proiectare lianți și stabilire parametri software adecvați pentru fiecare tip de material:
  • Selectarea materialelor pe baza studiilor de literatură și a predicțiilor termodinamice
  • Selectarea lianților non-toxici pentru prepararea pastelor utilizate la fabricarea aditivă a structurilor 3D
  • Stabilirea unor parametri software adecvați materialelor nanostructurate, pentru îmbunătățirea controlului porozității structurii 3D
 2. Elaborarea și caracterizarea materialelor nanostructurate utilizate ca materie primă pentru 3D printing
  • Obținerea materialelor nanostructurate prin metoda hidrotermală la presiuni înalte – materii prime pentru prepararea pastelor
  • Testarea lianților non-toxici selectați pentru prepararea pastelor necesare la 3D printing
  • Caracterizarea fizico-chimică, morfologică și structurală a materiilor prime pentru prepararea pastelor
 3. Fabricarea structurilor 3D pe bază de materiale nanostructurate cu ajutorul parametrilor software stabiliți și a lianților selectați
  • Prepararea pastelor pentru 3D printing
  • Experimentări de depunere prin metoda 3D printing a materialelor nanostructurate obținute in faza 2
 4. Caracterizarea morfologică a structurilor 3D (SEM/EDS) pentru aplicații medicale. Demonstrarea proprietăților bio-compatibile ale materialelor 3D cu aplicații medicale
  • Caracterizarea structurilor 3D prin SEM/EDS
  • Testarea proprietăților biocompatibile ale structurilor 3D prin teste in vitro.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică