Analize

;

Analize

;

Analize

;

Analize

;

Analize

;

Solicitare de încercare Formular WORD sau Formular PDF

Prezentare Generală

Laboratorul Analize este alcătuit din două compartimente:

 1. Analize Chimice
 2. Caracterizări Fizico-Structurale

Laboratorul Analize din cadrul INCDMNR – IMNR este acreditat RENAR (LI Nr.1056 / 16.04.2019) pentru:

 • Determinarea conținutului de Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn din aluminiu, aliaje de aluminiu și solutii tehnologice prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv- ICP-OES;
 • Determinarea conținutului de Cd, Ca, Pb, Au si Ag, prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără FAAS, din minereuri, concentrate și soluții tehnologice;
 • Analiza calitativă de fază prin difracție de raze X pe pulberi din materiale policristaline anorganice;
 • Încercări fizice: examinare petrografică pentru piatră naturală și aggregate;
 • Încercări metalografice: examinare microscopică (metalografie) pentru oțeluri; determinarea conținutului de incluziuni în oțeluri; clasificarea grafitului prin analiză vizuală în fonte; determinarea metalografică a microstructurii aliajelor dure sinterizate; examinarea microscopica a îmbinărilor sudate ale materialelor metalice.

Laboratorul de analize din cadrul INCDMNR – IMNR poate oferi o gamă diversă de servicii, cum ar fi:

 • Analize privind stabilirea compoziţiei chimice, structurii materialelor şi produselor rezultate în metalurgie, chimie anorganică, tehnologia materialelor ceramice, compozite;
 • Determinarea elementelor majore şi a impurităţilor în metale, aliaje, pulberi metalice, produse chimice anorganice, minereuri, materiale ceramice, refractare, compozite, zguri, minerale;
 • Determinarea conţinuturilor de pământuri rare în diferite matrici;
 • Determinarea poluării mediului: apa, aer, sol;
 • Analize prin difracţie de raze X pe pulberi cu sursă de radiație CuKα si detector SOL X în geometrie verticală θ–θ; identificarea si cuantificarea fazelor cristaline, determinarea cristalinității, determinarea dimensiunilor cristalitelor şi a microdeformărilor, precum şi caracterizarea structurilor cristaline: indexare, sistem de cristalizare, parametri de reţea;
 • Determinări cantitative și semi-cantitative folosind următoarele metode: volumetrie prin reacții de neutralizare – acidometrie, alcalimetrie; volumetrie prin reacții redox – permanganometrie, iodometrie, bicromatometrie, bromatometrie, gravimetrie – dozare gravimetrică a Sn, Si, Ba, SO42-, CO2, umiditate, pierderea la calcinare, conținut de cenușă, substanțe volatile;
 • Analiză microscopică calitativă în domeniile materiale de construcții, piatră naturală, metale și suduri.

Dotări laborator

Metoda Bragg-Brentano pentru difracţie de raze X pe pulberi cu sursă de radiație CuKα si detector SOL X în geometrie verticală θ–θ. Software: SLEVE + şi baza de date PDF-4 +, permit identificarea si cuantificarea fazelor cristaline, determinarea cristalinitatii, determinarea dimensiunilor cristalitelor şi a microdeformărilor, precum şi caracterizarea structurilor cristaline: indexare, sistem de cristalizare, parametrii de reţea.

Cu următoarele module: flacăra pentru determinarea următoarelor elemente Cu, Co, Cd, Pb, Sb, Zn, Ni, Fe, Cr, Mg, Ca, Na, K, Rb, Li, Sr, Ga, In, Au, Ag, Pt, Pd, Rh, cuptor cu grafit pentru probe lichide, generator hidruri și vapori reci pentru determinarea As, Bi, Sb, Se, Sn, Te. Pot fi determinate cantitativ conţinuturile de metale într-o plajă largă de concentraţii: de la ppb până la zeci de %, utilizând mai multe tehnici de măsurare.

poate realiza analize DSC-TG. Domeniul de temperatura: 20°C – 1600°C. Rata de încălzire/răcire între 1°/min si 40°/min. Gaze utilizate: Argon, Heliu sau Aer. Cantitatea de probă folosită pentru o determinare este de aproximativ 20 mg. Creuzetele utilizate sunt din alumină.

Este prevăzut cu celulă electrochimică convențională cu trei electrozi: electrod de lucru (WE), electrod de referință Ag/AgCl în soluție KCl 3M (RE) și contraelectrod de platină (CE); celulă de coroziune de 1L cu trei electrozi (WE, RE și CE); soft NOVA 2.1; metode electrochimice de analiză: voltametrie ciclică (CV), voltametrie puls diferențială (DPV), cronoamperometrie (CA), cronopotenţiometrie, spectroscopie electrochimică de impedanţă (EIS) utilizate pentru electrodepuneri, acoperiri organice şi anorganice, recuperarea metalelor, obținerea de electrozi modificați, caracterizări electrochimice, teste electrochimice de coroziune.

Caracteristici potenţiostat : domeniu de potenţial : +/- 10 V; curent maxim măsurat : 800 mA (potenţial maxim 12 V) ; domeniu de curent : 1A până la 10 nA ; acurateţe potential : +/- 0.2%; acurateţe curent: +/- 0.2%.

De înaltă rezoluție, complet digitalizat, producător FEI Company (Olanda) și spectrometru cu dispersie de energie (EDS) Element EDS Analysis System încorporat în SEM, format din ELEMENT Silicon Drift Detector Fixed, software-ul ELEMENT EDS Analysis Software Suite, producător EDAX (SUA). Sistemul Quanta 250 este destinat pentru studiul probelor conductoare, neconductoare și/sau hidratate aflate în starea lor naturală fără a necesita preparare suplimentară (metalizare).

Produs de Carl Zeiss Microimaging Gmbh, achiziționat în anul 2007, echipat cu cameră digitală pentru achiziția imaginii, soft dedicat AxioVision Release 4.8.1 pentru procesarea imaginilor.

Produs de Anton Paar, cu indentor Vickers, achiziționat în 2007.

Produs de Buehler, achiziționat în anul 2007, pentru pulberi și probe friabile, delicate.

Echipă laborator

Servicii

Laboratorul de Analize poate oferi o gamă diversă de servicii:

 • stabilirea compoziției chimice, structurii materialelor și produselor rezultate în metalurgie, chimie anorganică, tehnologia materialelor ceramice;
 • determinarea elementelor majore și a impurităților în metale, aliaje, pulberi metalice, produse chimice anorganice, minereuri, materiale ceramice, refractare, compozite, zguri, minerale;
 • determinarea conținuturilor de pământuri rare în diferite matrici, în produse metalice și nemetalice;
 • determinarea poluării mediului: apă, sol;
 • analiza termica pentru diverse tipuri de materiale.
 • analiza mineralogică prin metoda microscopie optică în lumina polarizată, reflectată și transmisă;
 • metalografie prin metoda microscopie optică;
 • teste de microduritate Vickers;
 • microscopie electronică de baleaj SEM – EDAX.

Laboratorul efectuează analize cantitative și semicantitative:

DIFRACTIE DE RAZE X

Laborator acreditat RENAR (Certificat de acreditare LI Nr.1056/16.04.2019) pentru analiza calitativa de faza prin difractie de raze X pe pulberi din materiale policristaline anorganice.

Dotare: Difractometru Bruker-AXS D8 ADVANCE, metoda Bragg-Brentano pentru difracţie de raze X pe pulberi cu sursă de radiatie CuKα si detector SOL X în geometrie verticală θ–θ. Softurile SLEVE + şi baza de date PDF 4+.

Aplicatii

 • Identificarea si cuantificarea fazelor cristaline,
 • Determinarea cristalinitatii,
 • Determinarea dimensiunilor cristalitelor,
 • Caracterizare structurilor cristaline: indexare, sistem de cristalizare, parametri de retea,
 • Determinarea microdeformarilor.

Domenii de interes

 • Chimie;
 • Metale si aliaje;
 • Geologie – analize mineralogice: azbest, roci, argile, zeoliti, minereuri;
 • Protectia mediului: deseuri industriale, subproduse;
 • Materiale de constructie;
 • Pigmenti;
 • Ingrasaminte anorganice.

SPECTROMETRIE DE ABSORBTIE ATOMICA

Laborator este acreditat RENAR (Certificat de acreditare LI Nr.1056/16.04.2019) pentru determinarea continutului de

Pot fi determinate si alte elemente in sistem neacreditat. Spectrometria de absorbtie atomica asigura determinarea cantitativa a continuturilor de metale intr-o plaja larga de concentratii.

Dotare: Spectrometrul de absorbtie atomica – AAS ZEEnit 700, Analytic Jena AG cu urmatoarele module:

 • flacara stationara;
 • cuptor cu grafit pentru probe lichide ;
 • generator hidruri si vapori reci (Hg).

Determină cantitativ conţinuturile de metale într-o plajă largă de concentraţii: de la ppb până la zeci de %, utilizând mai multe tehnici de măsurare

Modulul cu flacara prevazut cu sistem optic cu dublu fascicul si corectie de fond, pentru realizarea determinarilor atat în absorbtie cat si în emisie atomica. Cu acest modul se pot determina elemente Cu, Co, Cd, Pb, Sb, Zn, Ni, Fe, Cr, Mg, Ca, Na, K, Rb, Li, Sr, Ga, In, precum si urmatoarele metale platinice: Au, Ag, Pt, Pd, Rh.

Modulul cuptor de grafit determina continuturi de metale de domeniul urmelor si ultraurmelor. Se analizeaza aceleasi metale ca si la tehnica cu flacara.

Modulul cu hidruri este destinat determinarilor cu limite de detectie scazute la elementele formatoare de hidruri: As, Bi, Sb, Se, Sn, Te.

ANALIZA TERMICA SetSys Evolution, Setaram.

SETSYS Evolution, Setaram, Franta, poate realiza analiza termica DSC-TG. Parametrii de lucru ai echipamentului: domeniul de temperatura intre 20°C – 1600°C; rata de incalzire/racire intre 1°/min si 40°/min; gaze care pot fi utilizate: argon, heliu sau aer. Cantitatea de proba folosita pentru o determinare este de aproximativ 20 mg. Creuzete utilizate sunt din alumina.

Aplicatii:

– detemninarea comportamentului termic a metalelor, aliajelor sau oxizilor;

– determinarea caldurii latente sau entalpiei;

– realizare studii cinetice ;

ANALIZA MINERALOGICA PRIN METODA MICROSCOPIE OPTICA IN LUMINA POLARIZATA, REFLECTATA SI TRANSMISA pe urmatoarele tipuri de probe: minerale; roci sedimentare, roci metamorfice, roci magmatice, zacaminte de minereuri, concentrate miniere; zguri si prafuri volatile din industria metalurgica; etc.

METALOGRAFIE PRIN METODA MICROSCOPIE OPTICA pe urmatoarele tipuri de probe: metale, aliaje speciale, compozite metalice, compozite hibride, acoperiri ceramice si metalice, semiconductori.

Teste de MICRODURITATE VICKERS ;

MICROSCOPIE ELECTRONICA DE BALEAJ SEM CU EDAX

ANALIZE CHIMICE Volumetrie și gravimetrie

Laboratorul efectueaza determinări cantitative și semicantitative prin următoarele metode:

VOLUMETRIE :
Volumetrie prin reactii de neutralizare
Acidimetrie • dozarea acizilor tari cu baze tari,
Alcalimetrie • dozarea bazelor tari cu acizi tari;

• dozarea amoniacului liber;

• dozarea amoniacului din sarurile de amoniu;

 

Volumetrie prin reactii de oxido – reducere
Permanganometrie • dozare Ca

• dozare Ca activ

• dozare Mn (metoda Volhard)

 

Iodometrie • dozare Sn

• dozare sulfuri

• dozare Sb

 

Bicromatometrie • dozare Fe

 

Bromatometrie • dozare Sb

 

GRAVIMETRIE:
Dozare gravimetrica Sn, Si, Ba, SO42-, CO2,
Determinarea umiditatii
Determinarea pierderii la calcinare

Află mai mult

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică