Centru CTT AVANMAT

;

Centru CTT AVANMAT

;

Centru CTT AVANMAT

;

Centru CTT AVANMAT

;


CTT AVANMAT, membru al Rețelei Naționale de Inovare și Transfer Tehnologic, își propune implementarea și valorificarea rezultatelor obținute în activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul biomaterialelor, materialelor inteligente și senzorilor, creșterea competitivității, dezvoltarea economico-socială, prin:

 • Transferul tehnologic către IMM-uri și/sau parcuri științifice și tehnologice de profil, a rezultatelor obținute în cadrul activităților de cercetare-dezvoltare în domeniul materialelor avansate biocompatibile și inteligente (metalice, ceramice și compozite) și implementarea tehnologiilor în condițiile stabilite de standardele naționale și internaționale în vigoare și a protejării drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Identificarea cerințelor pieței industriale pentru tehnologii, servicii și produse din domeniul materialelor avansate (metalice, ceramice și compozite) biocompatibile și inteligente;
 • Consultanță și expertiză științifică și tehnologică în domeniul materialelor avansate biocompatibile și inteligente pentru institute de cercetare-dezvoltare, industrie și IMM-uri;
 • Instruirea calificată pentru specialiștii din IMM-uri;

 • Sprijinirea IMM-urilor în dezvoltarea activității de CD proprie prin consultanță în întocmirea propunerilor de proiecte și/sau prin participarea în parteneriat la licitațiile programelor naționale și internaționale de CD în domeniul materialelor avansate;
 • Studii aprofundate în domeniul materialelor avansate biocompatibile și inteligente pentru studenți și doctoranzi;
 • Conferințe și workshop-uri organizate în domeniul materialelor avansate;
 • Activități de marketing în domeniul țintă;
 • Editare și tipărire periodică de lucrări originale cu caracter tehnic și științific ale specialiștilor români;
 • Diseminarea cunoștințelor (științifice și tehnologice) din domeniu, în special în mediul IMM-urilor;
 • Sprijinirea IMM-urilor și întreprinderilor în implementarea standardelor europene de caracterizare a materialelor avansate (metalice, ceramice și compozite) biocompatibile și inteligente.

Pentru realizarea scopului propus, CTT AVANMAT este deschis oricărei inițiative de stat sau private orientată spre asimilarea, promovarea, dezvoltarea și transferul tehnologiilor spre întreprinderile de profil.

Echipă centru

Servicii

Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate – CTT AVANMAT furnizează servicii specifice activităţilor din domeniul transferului tehnologic:

 • consultanţă în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale
 • transfer tehnologic în domeniul materialelor avansate şi nanomaterialelor (informare tehnologică beneficiar, asistenţă tehnică achiziţii, transfer tehnologic)
 • asistenţă şi consultanţă implementare tehnologie (asistenţă transfer cunoştinţe şi competenţe, veghe tehnologică, consultanţă, documentare)
 • elaborare program verificări şi testări (evaluare şi audit tehnologic, asistenţă şi consultanţă, definitivare referenţial, verificări şi testări, întocmire raport);
 • analiză tehnico-economică (studii de pre-fezabilitate, reactualizare oferte);
 • diseminare informaţii (suport digital, pliante, postere, workshopuri).

În cadrul centrului funcţionează Editura AVANMAT care oferă servicii de editare cărţi, reviste, broşuri, publicaţii cu ocazia unor evenimente, cărţi de vizită, foi cu antet, fly-ere, pliante, prezentări cu spiră, postere etc.

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică