Creat in data de: 2017-11-20 Distribuie:   

     Workshop-ul ”Specializare inteligentă și materiale avansate pentru condiții extreme” a avut loc în București, România, la Hotel Ibis Parlament, Sala Eminescu, în perioada 20-22 noiembrie 2017, în cadrul proiectului Orizont 2020Centru virtual pentru integrarea metodelor inovative de sinteză și procesare pentru materiale avansate sustenabile pentru condiții extreme – SUPERMAT” (grant nr. 692216).

     Cea de-a treia ediție a workshop-ului SUPERMAT și-a propus să sprijine activitatea tinerilor cercetători din domeniul materialelor avansate pentru condiții extreme, promovând totodată Strategia pentru Specializare Inteligentă în domeniul KET în Regiunea București-Ilfov, în sinergie cu Strategia RIS3 pentru Regiuni din Italia, Spania, Franța, Suedia, Marea Britanie și alte regiuni din România. La workshop au participat peste 80 persoane, specialiști și cercetători din domeniul materialelor avansate, reprezentanți ai autorităților publice și mediului privat, precum și partenerii de proiect.

     Evenimentul a fost organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR în colaborare cu Ministerul Cercetării și Inovării din România și partenerii proiectului SUPERMAT: Agenția Națională Italiană pentru Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare Economică, ENEA (Italia), Universitatea din Burgos, Centrul Internațional de Excelență în Materii Prime Critice pentru Tehnologii Industriale, ICCRAM (Spania), Comisariatul pentru Energie Atomică și Energie Alternativă, CEA LITEN (Franța), Institutul Regal de Tehnologie KTH (Suedia), Universitatea din Strathclyde, Centrul pentru Producție de Precizie (Marea Britanie), Institutul pentru Chimia Stării Solide Bordeaux, ICMCB-CNRS (Franța).

     Prima zi a workshop-ului a fost dedicată tinerilor cercetători, care au prezentat 20 lucrări științifice în cadrul sesiunii ”Workshop științific: Tineri cercetători în domeniul materialelor avansate pentru condiții extreme”. În cadrul sesiunii ”Workshop științific: Metode și echipamente specifice în domeniul materialelor pentru condiții extreme” au fost prezentate noi metode și echipamente relevante pentru cercetătorii în domeniu. Au participat 63 persoane, din 4 țări europene, reprezentând 14 organizații (7 institute de cercetare, 3 universități și 4 IMM-uri).

     Cea de-a doua zi a workshop-ului a fost dedicată sesiunii ”Grup de lucru guvernamental inter-regional în domeniul materialelor avansate pentru condiții extreme”, la care au participat 42 persoane, din 6 țări europene, reprezentând 18 organizații (1 autoritate publică, 8 institute de cercetare, 4 universități și 5 IMM-uri). Au fost prezentate și discutate următoarele aspecte: situația actuală a domeniului materialelor avansate în țările participanților, activitatea și rezultatele organizațiilor participante, precum și oportunități de finanțare a cercetării. În cadrul sesiunii de networking s-au discutat oportunități de colaborare viitoare și stabilirea de noi parteneriate naționale și europene.

     Cea de-a treia zi a workshop-ului a fost dedicată întâlnirii de lucru a partenerilor proiectului SUPERMAT, la care au participat 6 parteneri.

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică