Creat in data de: 2019-10-23 Distribuie:   

Școala de toamnă ENERHIGH
14-15 Octombrie 2019, Pantelimon, ROMÂNIA

 

       IMNR a organizat Școala de toamnă cu tema ”Materiale PCM pentru aplicații de temperatură înaltă” în cadrul proiectului ENERHIGH (ID P_37_776), cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, și implementat de IMNR în perioada 2016-2019. Prelegerile s-au adresat tinerilor cercetători IMNR și masteranzilor de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor din Universitatea POLITEHNICA București.

       Program:
14 Octombrie 2019. Prototipul ENERHIGH – Prezentare și activități de la sediul IMNR.
15 Octombrie 2019. Prelegeri:
Dr. Maria Dolores Romero-Sanchez Microîncapsularea PCM pentru stocarea energiei termice (online)
Dr. Radu Robert Piticescu Metode solvotermale pentru încapsularea PCM
Dr. Ciprian Neagoe Modelarea proprietăților termice ale PCM

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică