Creat in data de: 2021-02-02 Distribuie:   

Conferința Internațională
”TEHNOLOGII EMERGENTE ÎN INGINERIA MATERIALELOR – EmergeMAT” (Ediția a III-a)
29-30 Octombrie 2020, București, ROMÂNIA

 

       IMNR a organizat, on-line, cea de-a treia ediție a Conferinței internaționale ”Tehnologii emergente în ingineria materialelor – EmergeMAT”, la care au participat 130 persoane, reprezentând 54 organizații din 18 țări. La lucrările conferinței au fost înscrise 100 lucrări științifice.

       Organizarea conferinței a fost susținută de următoarele proiecte:

  • PERFORM-MAT (1PFE/2018), finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, și implementat de IMNR în perioada 2018-2020;
  • COST Innovation Grant CIG ITHACA (CA 15102), ”ITHACA: Innovative and sustainable TecHnologies for reducing critical raw mAterials dependence for Cleaner transportation Applications”, finanțat prin Acțiunea COST a Programului Orizont 2020, și coordonat de ENEA, Italia, în perioada 2020-2021.

          Pagina evenimentului este aici

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică