Creat in data de: 2023-06-16 Distribuie:   

Conferința Internațională EmergeMAT Ediția a 6-a

TEHNOLOGII EMERGENTE ÎN INGINERIA MATERIALELOR

EmergeMAT Ediția 1   14 – 16 Noiembrie 2018, București, România
EmergeMAT Ediția a 2-a   6 – 8 Noiembrie 2019, București, România
EmergeMAT Ediția a 3-a   29 – 30 Octombrie 2020, București, România
EmergeMAT Ediția a 4-a   4 – 5 Noiembrie 2021, București, România
EmergeMAT Ediția a 5-a   27 – 28 Octombrie 2022, București, România

Comitetul Științific și Comitetul de Organizare vă invită să participați la cea de-a 6-a Conferință EmergeMAT în perioada 9-10 Noiembrie 2023, loc de desfășurare GRAND Hotel CONTINENTAL, Calea Victoriei nr. 56, București, România.

Cea de-a 6-a Conferință EmergeMAT va fi organizată în format hibrid și va reuni studenți, oameni de știință, ingineri, reprezentanți ai industriei și alți factori interesați în dezvoltarea de noi metode, concepte și materiale folosind tehnologii noi și emergente, precum și modelarea materialelor.

In atenția participanților la Conferință care vor susține prezentări on-line:

Conference Programme
Book of Abstracts
1st Call    Abstract Template    Poster Template    Email Registration Form  or

Secțiuni

 1. MATERIALE PENTRU ENERGIE
  • Materiale pentru baterii cu ioni metalici: materiale avansate pentru baterii pe bază de ioni metalici, metode electrochimice și noi metode de caracterizare;
  • Materiale pentru pile de combustie cu electrolit solid, metode de sinteză, sinterizare și caracterizare;
  • Materiale piezoelectrice și termoelectrice noi pentru captarea energiei;
  • Materiale noi pentru captarea și stocarea energiei.
 2. MATERIALE CRITICE
  • Noi materiale și procese pentru înlocuirea durabilă a materiilor prime critice pentru condiții extreme;
  • Fabricarea aditivă a materialelor noi metalice, ceramice, compozite și hibride pentru aplicații energetice și biomedicale;
  • Circularitatea materialelor avansate, procese noi pentru reutilizarea și reproiectarea acestora.
 3. MATERIALE NOI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
  • Materiale pentru purificarea apelor uzate industriale;
  • Materiale pentru adsorbția CO2;
  • Materiale noi pentru senzori și detecție avansată.
 4. MODELAREA ȘI SIMULAREA MATERIALELOR
  • Modelarea atomică a materialelor pentru stocarea energiei;
  • Modelarea atomică a materialelor pentru aplicații biomedicale;
  • Modelarea proceselor.

Sesiune Postere:

Secțiunea I. MATERIALS FOR ENERGY
Secțiunea II. CRITICAL RAW MATERIALS
Secțiunea III. NEW MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
Secțiunea IV. MATERIALS MODELLING AND SIMULATION

Date importante

Transmitere rezumat: 10 Octombrie 2023
Feedback rezumat: 13 Octombrie 2023
Transmitere poster: 20 Octombrie 2023
Conferința: 9 – 10 Noiembrie 2023
Transmitere lucrare in extenso (opțional): 21 Noiembrie 2023 (direct la revistă, pentru a intra în procesul de evaluare a acesteia)

Prezentări

Prezentări orale
E-postere (se oferă model)

Publicații

Rezumatele vor fi publicate în volumul conferinței (ISSN 2602-0416).
Lucrările în extenso pot fi publicate (opțional) în:
Materials 2nd Special Issue Emerging Technologies for Development of Novel Materials Systems and Coatings, factor impact 2.5 ;
Manufacturing Review (eISSN 2265-4224), este indexată în Scopus, Chemical Abstract, CrossRef, DOAJ.

Informații generale

Formularele / modelele sunt disponibile începând cu luna Iunie 2023.
Conferința este organizată  în format hibrid. Locul de desfăşurare: Grand Hotel Continental, București, România.
Limba de comunicare este limba engleză.
Participarea la conferință este gratuită.
Cele mai bune postere ale tinerilor cercetători vor fi premiate (Young Scientists Award Competition).

Comitetul Științific

Dr. Maria Luisa GRILLI, ENEA, Roma, Italia
Prof. Alain LARGETEAU, ICMCB-CNRS, Bordeaux, Franța
Prof. Yi QIN, University of Strathclyde, Glasgow, UK
Prof. Hanshan DONG,  University of Birmingham. UK
Prof. Costas CHARITIDIS, School of Chemical Engineering, NTUA, Greece
Dr. Ing. Roxana Mioara PITICESCU, IMNR, Pantelimon, România
Dr. Daniel SAFRANCHIK, Technion – Israel Institute of Technology, Israel
Dr. Belma S. SOZER, Rare Earth Elements Research Institute, Ankara
Prof. Cristian PREDESCU, Universitatea Politehnica București, România
Prof. Anton FICAI, Universitatea Politehnica București, România
Prof. Sorin AXINTE, Universitatea Politehnica București, România
Prof. Gabriela ȘCHIOPU, Universitatea Pitești, România
Dr. Ing. Adrian Mihail MOTOC, IMNR, Pantelimon, România

Comitetul de organizare

Dr. Ing. Radu Robert PITICESCU,  IMNR, Pantelimon, România
Ing. Paul STANCIU, IMNR, Pantelimon, România
Ing. Mirela PETRICEANU, IMNR, Pantelimon, România
Dr. Mihaela-Georgia SIMA, IMNR, Pantelimon, România
Dr. Ing. Albert Ioan TUDOR, IMNR, Pantelimon, România
Dr. Ing. Cristina  CIOBOTA, IMNR, Pantelimon, România
Drd. ing Stefania CHIRIAC, IMNR, Pantelimon, România
Drd. Fiz. Miruna Adriana IOȚA, IMNR, Pantelimon, România

 

Mulțumiri

Ediția a 6-a a Conferinței EmergeMAT se desfășoară cu sprijinul proiectului ”Creșterea performanțelor și competențelor INCDMNR-IMNR în domeniul inovării, digitalizării și transferului tehnologic (INOVADIT)”, finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, contract nr. 9PFE/2021 (www.imnr.ro/inovadit).
Ediția a 6-a a Conferinței EmergeMAT este finanțată de Ministerul Cercetării, Inovarii și Digitalizării, prin Contractul de finanțare a manifestărilor științifice și a evenimentelor asociate anului 2023 nr. 1M/30.06.2023.

Contact:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR
Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate CTT AVANMAT
Mirela PETRICEANU, Email: mirela.petriceanu@imnr.ro
Mihaela -Georgia SIMA , Email: georgiasima@imnr.ro
Albert Ioan TUDOR, Email: atudor@imnr.ro
Cristina Florentina CIOBOTA, Email: crusti@imnr.ro
Miruna Adriana IOTA, Email: iota.miruna@imnr.ro
Telefon: (+4021)3522046, Fax: (+4021)3522049

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică