Conferința Internațională ”Tehnologii emergente în ingineria materialelor EmergeMAT”, Ediția a 5-a

Creat in data de: 2022-07-07 Distribuie:   


Comitetul Științific și Comitetul de Organizare au plăcerea să vă invite la cea de-a 5-a Conferință Internațională ”Tehnologii Emergente în Ingineria Materialelor – EmergeMAT”, ce va avea loc în perioada 27 – 28 Octombrie 2022.

Cea de-a 5-a Conferință virtuală EmergeMAT va reuni cercetători, ingineri, reprezentanți ai industriei și alți participanți interesați de dezvoltarea de noi metode, concepte și materiale utilizând tehnologii noi și emergente, cum ar fi: fabricarea aditivă, procese la temperaturi/presiuni ridicate și substituția materialelor critice, cu aplicații în energie, protecția mediului și medicină regenerativă.

2nd Call for Papers
Abstract Template
Registration Form
Poster Template

Date importante

Transmitere rezumat: 19 Septembrie 2022
Feedback rezumat: 30 Septembrie 2022
Transmitere poster: 10 Octombrie 2022
Conferința: 27 – 28 Octombrie 2022
Transmitere lucrare in extenso (opțional): 21 Noiembrie 2022 (direct la revista aleasă, pentru a intra în procesul de evaluare a acesteia)

Secțiuni
 1. MATERIALE PENTRU ENERGIE
  • Materiale pentru baterii cu ioni metalici: materiale avansate pentru baterii pe bază de ioni metalici, metode electrochimice și noi metode de caracterizare;
  • Materiale pentru pile de combustie cu electrolit solid, metode de sinteză, sinterizare și caracterizare;
  • Materiale piezoelectrice și termoelectrice noi pentru captarea energiei;
  • Materiale noi pentru captarea și stocarea energiei.
 2. MATERIALE CRITICE
  • Noi materiale și procese pentru înlocuirea durabilă a materiilor prime critice pentru condiții extreme;
  • Fabricarea aditivă a materialelor noi metalice, ceramice, compozite și hibride pentru aplicații energetice și biomedicale;
  • Circularitatea materialelor avansate, procese noi pentru reutilizarea și reproiectarea acestora.
 3. MATERIALE NOI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
  • Materiale pentru purificarea apelor uzate industriale;
  • Materiale pentru adsorbția CO2;
  • Materiale noi pentru senzori și detecție avansată.
Prezentări

E-postere (conform model), ce vor fi publicate pe pagina web a conferinței, de către organizator.

Publicații

Rezumatele vor fi publicate în volumul conferinței (ISSN 2602-0416).
Lucrările în extenso pot fi publicate (opțional) în:
Frontiers in Materials, Materials for Energy – Special issue, factor de impact 3,515 (detaliile vor fi anunțate de publicație);
Manufacturing Review (eISSN 2265-4224), este indexată Scopus, Chemical Abstract, CrossRef, DOAJ.

Informații generale

Formularele / modelele vor fi disponibile începând cu luna Iulie 2022, aici: www.imnr.ro
Conferința este organizată on-line.
Limba de lucru este engleza.
Participarea la conferință este gratuită.
Cele mai bune postere ale tinerilor cercetători vor fi premiate (Young Scientists Award Competition).

Comitetul Științific

Dr. ing. Roxana Mioara PITICESCU, Director General IMNR, Pantelimon, România
Prof. Dr. Alain LARGETEAU, ICMCB-CNRS, Bordeaux, Franța
Dr. Mythili PRAKASAM, ICMCB-CNRS, Bordeaux, Franța
Dr. Maria Luisa GRILLI, ENEA, Roma, Italia
Prof. Dr. Yi QIN, University of Strathclyde, Glasgow, UK
Dl. Daniel SAFRANCHIK, Technion – Israel Institute of Technology, Israel
Dl. Iakovos YAKOUMIS, Monolithos Catalysts & Recycling Ltd., Atena, Grecia
Dr. Belma SOYDAS SOZER, Rare Earth Elements Research Institute, Ankara, Turcia
Dl. Olivier JAY, Faddtory srl, Belgia
Prof. Dr. Cristian PREDESCU, Universitatea Politehnica București, România
Dr. Ing. Sorin AXINTE, Universitatea Politehnica București, România
Prof. Dr. Anton FICAI, Universitatea Politehnica București, România
Prof. Dr. Gabriela PLĂIAȘU, Universitatea Pitești, România
Dr. Maria Dolores ROMERO-SANCHEZ, Applynano Solutions, Alicante, Spania
Dr. Ing. Radu Robert PITICESCU, IMNR, Pantelimon, România

Comitetul de organizare

Dr. Ing. Adrian Mihail MOTOC, Director Științific, IMNR, Pantelimon, România
Ing. Paul STANCIU, IMNR, Pantelimon, România
Ing. Mirela PETRICEANU, IMNR, Pantelimon, România
Drd. Ing. Anca Elena SLOBOZEANU, IMNR, Pantelimon, România
Ing. Ștefania CHIRIAC, IMNR, Pantelimon, România
Ing. Eliza PUȘCAȘU, IMNR, Pantelimon, România
Fiz. Miruna IOȚA, IMNR, Pantelimon, România

Ediții precedente

EmergeMAT Ediția 1, 14 – 16 Noiembrie 2018, București, ROMANIA
EmergeMAT Ediția a 2-a, 6 – 8 Noiembrie 2019, București, ROMANIA
EmergeMAT Ediția a 3-a, 29 – 30 Octombrie 2020, București, ROMANIA
EmergeMAT Ediția a 4-a, 4 – 5 Noiembrie 2021, București, ROMANIA

Acknowledgement

Ediția a 5-a a Conferinței EmergeMAT se desfășoară cu sprijinul proiectului ”Creșterea performanțelor și competențelor INCDMNR-IMNR în domeniul inovării, digitalizării și transferului tehnologic (INOVADIT)”, finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, contract nr. 9PFE/2021 (www.imnr.ro/inovadit).

Contact:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR
Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate CTT AVANMAT
Mirela PETRICEANU, mirela.petriceanu@imnr.ro
Miruna IOȚA, iota.miruna@imnr.ro
Tel: (+4021)3522046/ext.102
Fax: (+4021)3522049

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică