Concursuri pentru ocuparea unor posturi și promovare în grad.

Creat in data de: 2020-07-27 Distribuie:   

A N U N Ţ

     Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează:

În data de 27.08.2020, ora 10.00, concurs on-line pentru ocuparea următoarelor posturi:

 1. Tehnician chimist
  Cerințe minime: absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat.
 2. Asistent de cercetare
  Cerințe specifice: studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniile: chimie, știința materialelor pentru laboratoarele Analize și Tehnologii Valorificare Resurse Metalice. Cunoștințe de limba engleză, cel puțin la nivel B1. Constituie un avantaj specializarea în: electrochimie.
 3. Cercetător științific
  Cerințe specifice: studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniile: chimie, știința materialelor pentru laboratoarele Analize și Tehnologii Valorificare Resurse Metalice. Cunoștințe de limba engleză, cel puțin la nivel B1. Constituie un avantaj specializarea în: electrochimie.
 4. Inginer de dezvoltare tehnologica
  Cerințe specifice: studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniile: chimie, știința materialelor, automatizări, robotică, mecanică, alte specializări înrudite. Cunoștințe de limba engleză, cel puțin la nivel B1.

B I B L I O G R A F I E

În data de 28.08.2020, ora 10.00, concurs la sediu, pentru promovarea la gradul de asistent de cercetare.

În data de 21.09.2020, ora 10.00, concurs la sediu, pentru promovarea la gradul de cercetător științific, cercetător științific gradul III, cercetător științific gradul II, cercetător științific gradul I.

Dosarele se întocmesc conform regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR.
Tematica și bibliografia, regulamentul de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR, sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile conform regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR-IMNR până la data de 26 august 2020, inclusiv.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int. 120, Biroul Resurse Umane

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică