Concursuri in 02.08.2021 și 04.08.2021 pentru ocuparea unor posturi

Creat in data de: 2021-07-02 Distribuie:   

A N U N Ţ

     Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, următoarele concursuri :

●   în data de 04.08.2021, ora 10:00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi,

 1. Șef serviciu financiar-contabilitate
  Cerințe: absolvent de facultate cu profil economic; experiență în specialitate minim 6 ani, expert contabil, cunoștințe de management financiar, cunoștințele de achiziții publice reprezintă un avantaj; capacitate de analiza si sinteză, gândire logică, prognoză economică; experiența in lucrul cu softuri de contabilitate si in lucru pe proiecte cu finanțare externă, cunoștințe si abilități de operare PC, cunoașterea legislației in domeniu; abilități de comunicare, capacitate de planificare și coordonare a unei echipe, experiență în relațiile cu autoritățile fiscale.
  Bibliografie pentru concurs Șef Serviciu Financiar-Contabilitate
 2. Economist
  Cerințe: absolvent de facultate cu profil economic; de preferință expert contabil; experiență de minim 3 ani în domeniu, cunoștințe de contabilitate și fiscalitate, capacitate de analiza si sinteza, prognoză economică; experiența in lucrul cu softuri de contabilitate si in lucru pe proiecte cu finanțare externă, cunoștințe si abilități de operare PC, cunoștințe de legislație in domeniu.
  Dosarele de participare vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, copie documente care atestă vechimea in muncă, adeverința medicala, cazier judiciar.
  Tematică și bibliografie post economist
 3. Asistent/specialist rețea calculatoare
  Cerințe: student sau absolvent cu specializare în domeniul rețelelor de calculatoare, post cu normă întreagă sau parțială.

●   în data de 02.08.2021, ora 10:00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi,

 1. Inginer/asistent de cercetare/cercetător științific
  Cerințe:
  – cunoștințe de optimizarea proceselor, modelarea materialelor si proceselor pentru aplicații in domeniul materialelor avansate si nanostructurate, utilizarea softurilor MATLAB, MATCAD SI MATCALC;
  – absolvent de facultate de științe aplicate (fizică, matematică, informatică), Facultatea de Chimie Aplicata si Știința Materialelor-specializarea Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice, Facultatea de chimie
 2. Inginer/asistent de cercetare/cercetător științific
  Cerințe: cunoștințe in domeniul electrochimiei și coroziunii, absolvent al facultății de chimie/ chimie aplicată si știința materialelor
  Bibliografie în domeniul electrochimiei și coroziunii
 3. Fizician/chimist/inginer/asistent de cercetare/cercetător științific
  Cerințe: expertiză in domeniul analizei prin difracție de raze X, absolvent de facultate de profil.
  Bibliografie în domeniul difracției cu raze X
 4. Chimist, inginer chimist/ asistent de cercetare/cercetător științific
  Cerințe: cunoștințe in domeniul chimiei analitice anorganice, absolvent de facultate de profil.
  Bibliografie domeniul chimiei analitice anorganice
 5. Inginer/asistent de cercetare/cercetător științific
  Cerințe: absolvent de facultate cu specializarea știința si ingineria materialelor.
  Bibliografie în domeniul științei și ingineriei materialelor
 6. Cercetător științific
  Cerințe: minim grad profesional cercetător științific 3 sau să îndeplinească condițiile, conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, specializare sau expertiză în domeniul știința și ingineria materialelor, expertiză în domeniul depunerilor prin metode fizice și aplicațiilor acestora, cunoștințe de modelare de material si proces.
  Bibliografie în domeniul depunerilor și modelării

     Tematica și bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.

     Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.

     Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 27 iulie 2021, inclusiv.

     Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46 – int. 120, e-mail: georgiasima@imnr.ro, Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică