Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare, șef Serviciu Comercial-Achiziții, specialist marketing, specialist relații publice, șofer profesionist pentru Directorul General

Creat in data de: 2019-09-06 Distribuie:   

A N U N Ţ

     Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul sau, în data de 27.09.2019, ora 10.00, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 1. Șofer profesionist pentru Directorul General
  Cerințe minime: vechime cel puțin 3 ani, permis de conducere categoria B, atestat de transport persoane sau atestat de transport persoane in regim de taximetrie, noțiuni de protocol, disponibilitate pentru program prelungit, in funcție de agenda Directorului General.
  Reprezintă un avantaj deținerea unui permis de conducere si pentru alte categorii de autovehicule si cunoașterea unei limbi de circulație internațională, la nivel conversațional.
 2. Specialist marketing
  Cerințe minime: studii de specialitate absolvite cu diploma de licență sau similar, ori specializare la nivel de cursuri postuniversitare, master, doctorat, in domeniul marketingului.
  Cunoștințe de limba engleza, cel puțin la nivel B1.
 3. Specialist relații publice
  Cerințele postului: comunicare, relații publice, formare profesionala
  Cerințe minime: studii de specialitate absolvite cu diploma de licență sau similar, ori specializare la nivel de cursuri postuniversitare, master, doctorat, in domeniile comunicare, relații publice.
  Cunoștințe de limba engleza, cel puțin la nivel B2
 4. Șef Serviciu Comercial-Achiziții Cerințele postului: coordonarea activității de investiții, a celei comerciale si a celei de achiziții, inclusiv achiziții publice.
  Cerințe minime: studii de specialitate absolvite cu diploma de licență sau similar. Certificat acreditat de expert achiziții publice. Cunoștințe de limba engleza, cel puțin la nivel B2.

        Dosarele de participare vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, adeverința medicala, cazier judiciar.

 5. Asistent de cercetare:

    Cerințe specifice: studii de specialitate absolvite cu diploma de licență sau echivalent, în domeniile: fizică, chimie, știința materialelor. Cunoștințe de limba engleză, cel puțin la nivel B1.

     Dosarele de participare se întocmesc in conformitate cu prevederile conform regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR.

    Tematica si bibliografia, regulamentul de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR, sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.

    Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 26 septembrie, inclusiv.

     Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46 – int.120, Biroul Resurse Umane

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică