Concurs pentru ocuparea postului de economist

Creat in data de: 2021-05-20 Distribuie:   

A N U N Ţ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul sau, în data de 24.06.2021, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului de:

Economist
Cerințe: absolvent de facultate economică; expert contabil; cunoștințe de management financiar si achiziții publice; capacitate de analiza si sinteza, prognoză economică; experiența in lucrul cu softuri de contabilitate si in lucru pe proiecte cu finanțare externă, cunoștințe si abilități de operare PC, cunoștințe de legislație in domeniu.

Dosarele de participare vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, copie documente care atestă vechimea in muncă, adeverința medicala, cazier judiciar.

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa https://imnr.ro/wp/wp-content/uploads/BIBLIOGRAFIE-economist-iun-2021.pdf
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 17.06.2021, inclusiv.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int. 120, Biroul Resurse Umane

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică