Concurs pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare științifică

Creat in data de: 2021-10-15 Distribuie:   

A N U N Ţ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, în data de 17.11.2021, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare științifică, in cadrul contractului de cercetare: Cod SMIS 2014+: 119658- Dezvoltarea unui produs tehnologic – Costum de protecție activă EOD- Acronim PTI INOEXP.

Atribuții: Participa la pregătirea lucrărilor experimentale de obținere a materialelor inovative prin depunere in vid pe instalația de depunere multipla cu flux de electroni. Participa la caracterizarea micro-structurala avansata a probelor de nanomateriale si filme subțiri prin microscopie electronica de baleiaj. Participa la realizarea de lucrări si publicații științifice.
Educație solicitata: Masterat in fizica, chimie sau știința si ingineria materialelor sau doctorand in domeniul fizicii, chimiei sau al științei si ingineriei materialelor
Competente solicitate: Fizica materialelor solide/Operare software specializate calculatoare.

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile conform regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 12 noiembrie 2021.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int. 120, Biroul Resurse Umane

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică