Concurs în data de 20.12.2023 pentru ocuparea unor posturi

Creat in data de: 2023-11-17 Distribuie:   

A N U N Ţ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, în data de 20.12.2023, ora 10.00, concurs pentru ocuparea posturilor de:

 1. Cercetător științific gradul III – Laborator Materiale Avansate si Nanostructurate – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor inginerești. Doctor în științe ingineresti. Vechime in domeniul cercetării de minim 4 ani, cunoștințe în domeniul fabricației aditive 3D pe metale, micro-nano tehnologii în cercetare, modelare si simulare. Cunoștințe privind operarea pe calculator. Cunoștințe de limba engleză.

Tematică:

 • Fabricare aditivă- principii generale;
 • Fabricarea aditivă – metale;
 • Modelare si simulare procese 3D printing;
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Lijie Grace Zhang, Kam Leong, John P. Fisher „3D Bioprinting and nanotechnology in tissue engineering and regenerative medicine” – Cap. 2/2.1.; 2.2.;
 • Mihai Cojocaru „Producerea si Procesarea Pulberilor Metalice”, cap 1.5;
 • David Ian Wimpenny, Pulak M. Pandey, L. Jyothish Kumar Editors, “Advances in 3D Printing & Additive Manufacturing Technologies”, Cap.: “Current Trends of Additive Manufacturing in the Aerospace Industry”, Cap.: “A Review on Status of Research in Metal Additive Manufacturing”;
 • www.imnr.ro
 1. Cercetător științific gradul II – Laborator Tehnologii Valorificare Resurse Metalice – 1 post proiect RELiEF, GA 101069789

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Doctor în științe ale naturii sau inginerești, Vechime in domeniul cercetării de minim 4 ani, specializare in electrochimie, electrodepuneri cu recuperarea metalelor prin extracție  in lichide ionice, experiență in studii de coroziune.

Tematică:

 • Electrocoroziune;
 • Electrodepunere prin extractie cu lichide ionice, solventi organici si solvent inalt eutectici;
 • Recuperarea metalelor prin procedee hidrometalurgice;
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Ioan Carcea, Costel Roman, Romeu Chelariu, „Ingineria proceselor metalurgice”, cap. 15 ;
 • Mihaela Ungureanu, „Electrochimia organică de la fundamente la aplicații”, 2010, cap.2;
 • www.imnr.ro

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului  de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 19 decembrie 2023, inclusiv, ora 14.30.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro,  Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică