Concurs în data de 18.12.2023 pentru ocuparea unor posturi

Creat in data de: 2023-11-17 Distribuie:   

A N U N Ţ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, în data de 18.12.2023, ora 10.00, concurs pentru ocuparea posturilor de:

 1. Asistent de cercetare in știința materialelor – Laborator Materiale Avansate Si Nanostructurate – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești. Abilitati de lucru in laborator – sinteza chimica. Cunoasterea metodelor de caracterizare a materialelor avansate (ceramice, composite, metalice) constituie un avantaj.

Tematică:

 • Stiinta materialelor – Materiale avansate si nanostructurate- sinteza si caracterizare;
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Marioara Abrudeanu, Radu Robert Piticescu, Roxana Mioara Piticescu, “Sinteza pe cale umeda a pulberilor ceramice ultradisperse”;
 • www.imnr.ro
 1. Asistent de cercetare in chimie – Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești. Cunoștințe in domeniul chimiei analitice si analizei instrumentale. Cunoștințe chimie anorganica generala si chimia metalelor. Abilitati de lucru in laborator – sinteza chimică. Cunoștințe privind operarea pe calculator. Cunoștințe de limba engleză. Constituie avantaj: Cunoasterea metodelor de caracterizare a materialelor avansate ( ceramice, composite, metalice), cursuri RENAR –SR EN  ISO/CEI 17025:2018.

Tematică:

 • Metode chimice ( gravimetrie, volumetrie) de analize;
 • Metode spectroscopice de analiza (ICP-OES, FAAS, UV-VIS);
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Prof. dr. doc. C. Luca; Prof. dr. doc. Al. Duca; Prof. dr. I. Al. Crișan, “Chimie analitică și analiză instrumental”, 1983, Cap. 3: 3.1, 3.2, 3.3.; Cap. 4: 4.2/4.2.2.; 4.2.7; 4.2.8;
 • www.imnr.ro
 1. Cercetător științific in chimie– Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Cunoștințe in domeniul chimiei analitice si analizei instrumentale. Cunoștințe chimie anorganica generala si chimia metalelor. Cunoștințe privind operarea pe calculator. Experienta de lucru in laborator analize chimice. Experienta cu metode chimice si spectroscopice de analiza. Cunoștințe de limba engleza, Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN  ISO/CEI 17025:2018.

Tematică:

 • Metode chimice si spectroscopice de analiză;
 • Sistemul de management al calitatii;
 • Domeniul dede activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Prof. dr. doc. C. Luca; Prof. dr. doc. Al. Duca; Prof. dr. I. Al. Crișan, “Chimie analitică și analiză instrumental”, 1983, Cap.2; Cap.3: 3.1, 3.2, 3.3.; Cap. 4: 4.2/4.2.2.; 4.2.7; 4.2.8;
 • Ghid EURACHEM;
 • www.imnr.ro
 1. Cercetător științific gradul III in chimie – Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Doctor în domeniul chimiei, ingineriei chimice, fizica, chimie-fizica, Vechime in domeniul cercetării de minim 4 ani, cunoștințe in domeniul chimiei analitice si analizei instrumentale, Cunoștințe chimie anorganica generala si chimia metalelor. Experienta de lucru in laborator analize chimice. Experienta cu metode chimice si spectroscopice de analiza. Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe de limba engleza, Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN  ISO/CEI 17025:2018, Experiență in operarea echipamentelor ICP-OES, FAAS, UV-VIS

Tematică:

 • Metode chimice si spectroscopice de analiză;
 • Sistemul de management al calitatii;
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Prof. dr. doc. C. Luca; Prof. dr. doc. Al. Duca; Prof. dr. I. Al. Crișan, “Chimie analitică și analiză instrumental”, 1983, Cap.2; Cap.3: 3.1, 3.2, 3.3.; Cap. 4: 4.2/4.2.2.; 4.2.7; 4.2.8;
 • Ghid EURACHEM;
 • www.imnr.ro
 1. Tehnician chimist Laborator Analize – 1 post, Laborator Materiale Avansate Si Nanostructurate – 1 post

Cerințe minime: absolvent de învățământ de minim 10 clase. Cunoștințe in domeniul chimiei.

Tematică:

 • Sticlarie de laborator;
 • Sistemul periodic al elementelor;
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Indrumar de laborator;
 • Sistemul periodic al elementelor;
 • www.imnr.ro
 1. Cercetător științific gradul III – Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Doctor în științe ale naturii sau inginerești, Vechime in domeniul cercetării de minim 4 ani, Cunoștințe in domeniul metalurgiei fizice, Cunoștințe in domeniul chimiei metalelor si compușilor acestora, Cunoștințe in domeniul nanomaterialelor, Cunoștințe privind privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea si controlul activităților nucleare, Cunoștințe privind metodele cristalografice, Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe de limba engleza, Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN  ISO/CEI 17025:2018, Cursuri CNCAN ( pentru operare DRX), Experiență in operarea DRX.

Tematică:

 • Caracterizarea materialelor avansate si nanostructurate, minerale, oteluri prin DRX;
 • Sistemul de management al calitatii;
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Thin Film Analysis by X-Ray Scattering. M. Birkholz, Copyright © 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 3-527-31052-5, XRD Principles;
 • Politica RENAR privind acreditarea laboratoarelor;
 • www.imnr.ro
 1. Cercetător științific gradul III – Laborator Tehnologii Valorificare Resurse Metalice – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Doctor în științe ale naturii sau inginerești, Vechime in domeniul cercetării de minim 4 ani, specializare in electrochimie, electrodepuneri cu recuperarea metalelor prin extracție in lichide ionice, experiență in studii de coroziune.

Tematică:

 • Electrocoroziune;
 • Electrodepunere prin extractie cu lichide ionice, solventi organici si solvent inalt eutectici;
 • Recuperarea metalelor prin procedee hidrometalurgice;
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Ioan Carcea, Costel Roman, Romeu Chelariu, „Ingineria proceselor metalurgice”, cap. 15 ;
 • Mihaela Ungureanu, „Electrochimia organică de la fundamente la aplicații”, 2010, cap.2;
 • www.imnr.ro
 1. Inginer – Compartimentul Produse Serie Mica – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești

Tematică:

 • Elaborarea si turnarea aliajelor neferoase;
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Enciu, Moldovan, “Elaborarea si turnarea aliajelor neferoase”, Cap.2/2.3, Cap 6, Cap 5;
 • Buzatu, “Elaborarea si turnarea aliajelor neferoase speciale”, Cap 2/2.3.1 până la 2.3.7 (inclusiv); 2.5;
 • www.imnr.ro
 1. Economist – studii superioare cu diploma de licență in domeniul economic
 1. Inginer – Centru High Pt-Met – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, fizica, electrotehnica, cunoștințe de AMC

Tematică:

 • Depunere fizica in vid (curățarea suprafetelor);
 • Tehnica vidului;
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Bibliografie:

 • Mateescu, “Tehnologii avansate straturi subtiri depuse in vid” Cap 1/1.3; Cap3/3.1;
 • www.imnr.ro
 1. Electrician autorizat ANRE
 1. Specialist IT – Serviciu Tehnic, Marketing, Programe – 1 post

Cerințe minime: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializare in IT

Tematică:

 • Functionare si mentenanta retea de calculatoare;
 • Hardware și Software;
 • Realizare si intretinere pagini de web;
 • Domeniul de activitate al institutului, structura organizatorică.

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului  de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 14 decembrie 2023, inclusiv, ora 14.30.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46 – int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro,  Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică