Concurs în data de 18.12.2023 pentru ocuparea unui post de Cercetător în cadrul proiectului PNRR-III-C9-2022-I8, acronim AHEAD

Creat in data de: 2023-11-17 Distribuie:   

A N U N Ţ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, în data de 18.12.2023, ora 10.00, concurs pentru ocuparea posturilor de:

  1. Cercetător – în cadrul proiectului PNRR-III-C9-2022-I8 cu titlul „Aliaje cu entropie înaltă și acoperiri antimicrobiene, cu proprietăți fizice și mecanice îmbunătățite, concepute prin utilizarea metodelor de învățare automată pentru reducerea coroziunii influențate microbiologic” acronim AHEAD, CF58/14.11.202, ctr. 760105/23.05.2023 – 1 post

Atribuții și responsabilități principale: dezvoltă proiecte si programe pe zona de inteligență artificială din cadrul proiectului; asigură proiectarea, dezvoltarea și implementarea într-o manieră transparentă și responsabilă a modulelor de IA; asigură dezvoltarea și administrarea proceselor de modelare, simulare si automatizare ce folosesc tehnici de învățare automată în cadrul IMNR; asigură suport în realizarea de rapoarte bazate pe prelucrări și analize a volumelor mari de date; participa la realizarea rapoartelor de progres; promovează un mediu de cercetare și experimentare, încurajând dezvoltarea și implementarea de sisteme IA noi și inovatoare.
Cerințe minime: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializare în matematică / fizică / științe inginerești; limba engleză. Pregătire complementară: studii de master/postuniversitare absolvite cu diplomă sau efectuarea unor cursuri de perfecționare în domeniul IT / Inteligenței Artificiale.

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului  de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 14 decembrie 2023, inclusiv, ora 14.30.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro, Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică