Concurs în data de 18 August 2022 pentru ocuparea unor posturi

Creat in data de: 2022-07-27 Distribuie:   

A N U N Ţ

     Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, în data de 18 August 2022, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului de:

 1. Asistent – 1 post, specialist rețea calculatoare – 1 post

  Cerințe minime: Student sau absolvent cu specializare în domeniul rețelelor de calculatoare.

 2. Expert achiziții publice – 1 post

  Cerințe minime: Absolvent de studii superioare, cu specializare in domeniul achizițiilor publice. Certificat de expert achiziții publice.

 3. Specialist Relații Publice – 1 post

  Cerințe minime: Absolvent de studii superioare, cu specializare in organizare de evenimente, cercetare de piață, formare profesionala.

 4. Responsabil proces – 1 post

  Cerințe minime: Absolvent de studii superioare, cu specializare in management de proiect, proprietate intelectuala, transfer tehnologic, procese inovative.

Dosarele de concurs vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, copie documente care atestă vechimea in muncă, adeverința medicala, cazier judiciar..

 1. Tehnician chimist – 3 posturi

  Cerințe minime: Absolvent de învățământ de minim 10 clase. Cunoștințe in domeniul chimiei.

 2. Tehnician metalurgist – 3 posturi

  Cerințe minime: Experiență in elaborarea aliajelor si compozitelor cu matrice metalică sau ceramica;

 3. Chimist – 2 posturi, Inginer chimist – 2 posturi, Asistent de cercetare – 2 posturi, Cercetător științific – 2 posturi, CS III – 2 posturi, CS II – 1 post, CS I – 1 post

  Cerințe minime: Cunoștințe de chimie generala, chimie analitică, anorganică si /sau electrochimie. Absolvent de facultate de profil.

 4. Inginer metalurg – 2 posturi, Inginer știința materialelor – 2 posturi

  Cerințe minime: cunoștințe de sinteza si procesarea materialelor metalice, ingineria si managementul materialelor metalice, tratamente termice materiale metalice; cunoștințe de protecția mediului in industria materialelor metalice.

 5. Inginer – 2 posturi

  Cerințe minime: modelare materiale si proces, experiență in standardizarea proceselor (materiale, armonizarea TRL-urilor, metrologie).

 6. Asistent de cercetare – 1 post, Cercetător științific- -1 post, CS III – 1 post,  CS II – 1 post,  CS I -1 pst

  Cerințe minime: cunoștințe de caracterizări structurale și morfologice – SEM, DRX, Microscopie optică

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.

Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 13 August 2022, inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro, Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică