Concurs în data de 14 Octombrie 2022 pentru ocuparea unor posturi

Creat in data de: 2022-09-16 Distribuie:   

A N U N Ţ

     Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, în data de 14 Octombrie 2022, ora 10.00, concurs pentru ocuparea posturilor de:

 1. Cercetător Științific gradul II – 1 post, Laboratorul Tehnologii Valorificare Resurse Metalice

  Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Doctor în științe ale naturii sau inginerești, Vechime in domeniul cercetării de minim 8 ani
  Atribuții: Elaborare tehnologii 4R (pentru metale neferoase și rare precum și compuși ai acestora, prin procese pirometalurgice, hidrometalurgice si electrochimice), Elaborare propuneri de proiecte pentru competiții internaționale, Participare la diseminarea rezultatelor.
  Bibliografie (domeniul reciclare, reutilizare, refabricare, recuperare):

  [1] M. Free – „Hydrometallurgy. Fundamentals and Applications”, Ed. John Wiley and Sons, 2013, ISBN 978-1-118-23077-0;
  Cap. 5. Metal Extraction;
  Cap. 6. Separation of dissolved metals.
  [2] J. J. Moore, E.A. Boyce, M.J. Brooks, B. Perry, P.J. Sheridan – „Chemical Metallurgy”, Editura Butterworths and Co., 1981.
  Cap. 6.2 Pyrometallurgical Extraction Processes
  Cap. 6.3 Hydrometallurgical Extraction Processes
  Cap. 6.4: Electrometallurgical Extraction Processes
  [3] P. Kinnunen, M. Karhu, E. Yli-Rantala, P. Kivikyto-Reponen, J. Makinen – „A review of circular economy strategies for mine tailings”, Cleaner Engineering and technology 8, 2022, doi.org/10.1016/j.clet.2022.100499;
  [4] Y. Zhao, L. Zang, Z. Li, J. Qin – „Discussion on the Model of Mining Circular Economy”, Energy Procedia 16, 2012, pag. 438 – 443;
  [5] I. Constantin – Metale grele. Procese si tehnologii, Ed. Printech, 2009. ISBN 978-606-521-270-1;
  Cap. 3. Principii generale de obtinere a metalelor neferoase grele;
  [6] F. Oprea – Procedee speciale in metalurgia metaleleor neferoase, Ed. Tehnica, 1974
  Cap. 8.2. Hidrometalurgia sub presiune
  [7] G. Facsko – Tehnologie electrochimica, Ed. Tehnica, 1969
  Cap. 2. Consideratii generale asupra depunerii catodice si dizolvarii anodice a metalelor

 2. Cercetător Științific gradul III – 1 post, Laboratorul Analize, Compartimentul Analize Chimice

  Cerințe minime: Diploma de licenta in domeniul stiintelor naturale sau ingineresti, Doctor în domeniul chimiei, ingineriei chimice, fizica, chimie-fizica, Vechime in domeniul cercetarii de minim 4 ani, cunostinte in domeniul chmiei analitice si analizei instrumentale, Cunostinte chimie anorganica generala si chimia metalelor, Cunostinte privind operarea pe calculator, Cunostinte de limba engleza, Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN ISO/CEI 17025:2018, Experienta in operarea echipamentelor ICP-OES, FAAS, UV-VIS, demonstrata prin stagii de pregatire/cursuri de perfectionare in laboratoare de analiza chimica.
  Atribuții: Operare echipamente pentru analiză spectrală (ICP-OES, FAAS, UV-VIS), Efectuare analize volumetrice și gravimetrice, Elaborare metode de analiză, Elaborare proceduri RENAR, Participare în proiecte naționale și internaționale, Participare la diseminarea rezultatelor.
  Bibliografie (domeniul analize chimice):

  [1] Chimie analitică și analiza instrumentala- Luca cap 2 ;I cap 3
  [2] Analiza instrumentala partea I – Dănet cap I, subcapitolele de la 1.1până la 1.7
  [3] Chimia Metalelor- Gh. Marcu cap 2 ;I cap 6
  [4] Analize chimica și instrumentale -Horea Iustin NAŞCU Lorentz JÄNTSCHI, Capitolele 2,3, 4, 5,6, 7, 9, 10.

 3. Cercetător Științific gradul III în mineralogia tehnică și experimentală – 1 post, Laboratorul Analize, Compartimentul Caracterizări Morfologice și Structurale

  Cerințe minime: Diploma de licenta in domeniul stiintelor naturale sau ingineresti, Doctor în stiinte ale naturii sau ingineresti, Vechime in domeniul cercetarii de minim 4 ani, Cunostinte in domeniul metalurgiei fizice, Cunostinte in domeniul chimiei metalelor si compusilor acestora, Cunostinte in domeniul nanomaterialelor, Cunostinte privind privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, Cunostinte privind metodele cristalografice, Cunostinte privind operarea pe calculator, Cunostinte de limba engleza, Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN ISO/CEI 17025:2018, Cursuri CNCAN ( pentru operare DRX), Experienta in operarea SEM si DRX.
  Atributii: Operare microscop electronic, Operare echipament DRX, Interpretare rezultate, Elaborare rapoarte de cercetare complexe (integrarea metodelor de caracterizare), Participare în proiecte naționale și internaționale, Elaborare metode de analiză.
  Bibliografie (domeniul mineralogia tehnică și experimentală):

  [1] Chimia Metalelor- Gh. Marcu cap 2 ;I cap 6
  [2] A Guide to Scanning Microscope Observation – JEOL
  [3] Scanning Electron Microscope – Training module, ammrf.org.au/myscope/sem/additional/operation
  [4] Michael M. Raith, Peter Raase & Jürgen Reinhardt, GUIDE TO THIN SECTION MICROSCOPY – Second Edition, ISBN 978-3-00-037671-9 (PDF)
  [5] C. S. Barrett, T. B. Massalski: Structure of metals: Crystallographic Methods, Principles and Data
  [6] Vitalij K. Pecharsky, Peter Y. Zavalij: Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials
  [7] Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare facultativ.

 4. Cercetător Științific în chimie  – 1 post, Laboratorul Analize, Compartimentul Analize Chimice

  Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Cunoștințe in domeniul chimiei analitice si analizei instrumentale, Cunoștințe chimie anorganica generala si chimia metalelor, Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe de limba engleza, Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN ISO/CEI 17025:2018
  Atribuții: Activități de documentare, Operare echipamente pentru analiză spectrală (ICP-OES, FAAS, UV-VIS), Operare echipament determinare C,S; Participare la elaborare proceduri RENAR, Participare în proiecte naționale și internaționale, Participare la diseminarea rezultatelor
  Bibliografie (domeniul analize chimice):

  [1] Analiza instrumentala partea I – Dănet cap I, subcapitolele de la 1.1până la 1.7 sau
  [2] Analize chimica și instrumentale -Horea Iustin NAŞCU Lorentz JÄNTSCHI, Capitolele 2,3, 4, 5,6, 7, 9, 10

 5. Asistent de cercetare în știința materialelor – 1 post, Laboratorul Materiale Avansate și Nanostructurate

  Cerințe minime: Diploma de licența in domeniul științelor naturale sau inginerești, Cunoștințe in domeniul științei si ingineriei materialelor, Cunoștințe privind proiectarea asistata de calculator, Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe de limba engleza.
  Atribuții: Activități de documentare, Operare echipament 3D printing pentru metale, Participare la diseminarea rezultatelor.
  Bibliografie :
  [1] Cristina Roșu, “Știința și Ingineria Materialelor -suport curs”, UBB, Cluj Napoca 2014
  [2] C. C. Koch, Nanostructured materials-Processing, Properties and Potential Aplications, Editura William Andrew Publishing /Noyes 2002
  [3] Bazele proiectării asistate de calculator, curs Universitatea Tehnica Iași, 2015

 6. Asistent de cercetare în știința materialelor – 1 post, Laboratorul Materiale Avansate și Nanostructurate

  Cerințe minime: Diploma de licența in domeniul științelor naturale sau inginerești, Cunoștințe in domeniul științei si ingineriei materialelor, Cunoștințe privind proiectarea asistata de calculator, Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe de limba engleza.
  Atribuții: Activități de documentare, Operare echipament 3D printing pentru materiale ceramice, Participare la diseminarea rezultatelor.
  Bibliografie :
  [1] Cristina Roșu, “Știința și Ingineria Materialelor -suport curs”, UBB, Cluj Napoca 2014
  [2] C. C. Koch, Nanostructured materials-Processing, Properties and Potential Aplications, Editura William Andrew Publishing /Noyes 2002
  [3] Bazele proiectării asistate de calculator, curs Universitatea Tehnica Iași, 2015

 7. Asistent de cercetare în știința materialelor – 1 post, Centrul HIGH PT MET

  Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Cunoștințe privind ingineria proceselor metalurgice, Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe privind procesele fizice de depunere in faza de vapori, Cunoștințe de limba engleza
  Atribuții: Activități de documentare, Operare cuptor cu fascicul de electroni, Participare în proiecte naționale/internaționale, Participare la diseminarea rezultatelor.

  Bibliografie :
  [1] Gheorghe Mateescu – “Tehnologii avansate straturi subtiri depuse in vid” Ed. Dorotea 1998
  Cap. IV.1- Metode si dispozitive de depunere prin evaporare termica in vid si condensare din faza de vapori
  Cap. IV.2- Metode , procedee si dispozitive de depunere prin pulverizare
  [2] Handbook of Depositions Technologies for Films and Coatings, Editor Peter M.Martin, 3rd Edition, Elsevier 2010

 8. Asistent de cercetare în știința materialelor – 1 post, Laboratorul Tehnologii Valorificare Resurse Metalice

  Cerințe minime: Diploma de licența in domeniul științelor naturale sau inginerești, Cunoștințe in domeniul științei si ingineriei materialelor, Cunoștințe privind proiectarea asistata de calculator, Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe de limba engleza
  Atribuții: Documentare in domeniul proiectării si procesării materialelor metalice, Elaborare aliaje in cuptor cu inducție si cuptor electric, Operare cuptoare de tratament termic, Participare la proiectare si simulare materiale metalice si procese de obținere utilizând programe specializate (ex: MATHCALC, MATLAB etc.), Participare la diseminarea rezultatelor.
  Bibliografie (domeniu aliaje):
  [1] I. Carcea, „Bazele elaborării metalelor, aliajelor si superaliajelor neferoase”, Editura CERMI, Iaşi, 1998.
  Cap. IV: “Solidificarea metalelor si aliajelor”
  [2] R.Abbasschian, L Abbaschian, Reed-Hill, „Physical Metallurgy Principles”, Cengage Learning, ed 4.
  Cap.9.1. Solid Solutions
  Cap.9.2. intermediate phases
  Cap 9.3. Interstitial solid solutions
  Cap 9.5. Substitutional Solid Solutions and the Hume-Rothery Rules
  Cap 14.12. Scheil equation
  [3] J. R. Davis, „Alloying: understanding the basics”, ASM International, Ohio, SUA, 2001.
  Cap. “Introduction – Principles of Alloying”,
  [4] N Chawla, K K. Chawl, Metal Matrix Composites, Sec edition, Springer, 2013
  Cap 1 Introduction

 9. Tehnician chimist – 1 post,, Laboratorul Materiale Avansate și Nanostructurate

  Cerințe minime: absolvent de învățământ de minim 10 clase. Cunoștințe in domeniul chimiei.
  Atribuții: Lucrări la nivel de laborator în domeniul proceselor chimice, operare autoclave hidrotermale

 10. Tehnician chimist – 1 post,, Laboratorul Analize

  Cerințe minime: absolvent de învățământ de minim 10 clase. Cunoștințe in domeniul chimiei.
  Atribuții: Lucrări pregătire / prelevare probe, Manipularea recipientelor cu gaze tehnice, Întreținere echipamente.
  Activitățile sunt solicitante din punct de vedere fizic.

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.

Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 13 Octombrie 2022, inclusiv, ora 14:30.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro, Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică