Concurs în data de 11.03.2024 pentru ocuparea unui post de Cercetător în cadrul proiectului PNRR-III-C9-2022-I8, acronim AHEAD

Creat in data de: 2024-02-02 Distribuie:   

A N U N Ţ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, în data de 11.03.2024, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului de:

 1. Cercetător – în cadrul proiectului PNRR-III-C9-2022-I8 cu titlul „Aliaje cu entropie înaltă și acoperiri antimicrobiene, cu proprietăți fizice și mecanice îmbunătățite, concepute prin utilizarea metodelor de învățare automată pentru reducerea coroziunii influențate microbiologic” acronim AHEAD, CF58/14.11.2022, ctr. 760105/23.05.2023 – 1 post

Atribuții și responsabilități principale: selecția compozițională a potențialelor aliaje prin mijloace și calcule de învățare automată, modelarea structurii și proprietăților; dezvoltă proiecte și programe pe zona de inteligență artificială din cadrul proiectului; asigură proiectarea, dezvoltarea și implementarea într-o manieră transparentă și responsabilă a modulelor de IA; asigură dezvoltarea și administrarea proceselor de modelare, simulare și automatizare ce folosesc tehnici de învățare automată în cadrul IMNR; asigură suport în realizarea de rapoarte bazate pe prelucrări și analize a volumelor mari de date; participă la realizarea rapoartelor de progres; promovează un mediu de cercetare și experimentare, încurajând dezvoltarea și implementarea de sisteme IA noi și inovatoare..
Cerințe minime: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializare în matematică / fizică / informatica/automatica/ stiinta materialelor; limba engleză.

Pregătire complementară: studii de master/postuniversitare absolvite cu diplomă sau efectuarea unor cursuri de perfecționare în domeniul IT / Inteligenței Artificiale.

Candidatul trebuie să cunoască statistică și programare, cu capacitatea de a evalua, analiza și organiza cantități mari de date. Candidatul trebuie să fie capabil să execute teste și să optimizeze modele și algoritmi de machine learning.

Abilități și calificări

 • Abilități analitice și de rezolvare a problemelor;
 • Cunoștințe extinse de matematică și computer, cu o înțelegere profundă a probabilităților, statisticilor și algoritmilor;
 • Familiaritate cu structurile de date, modelarea datelor și arhitectura software;
 • Excelente abilități de organizare și management al timpului;
 • Excelente abilități de comunicare și colaborare;
 • Minte inovatoare cu pasiune pentru invatarea continua;
 • Cunoștințe generale de construire a sistemelor de învățare automată.

Bibliografie:

 • Adriana Birlutiu, Introducere în domeniul  învăţării automate, Curs,  Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia;
 • Adriana Birlutiu, Algoritmi de învăţare automată, Curs,  Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia;
 • Adriana Birlutiu, Introducere în Python, Curs,  Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia;
 • Introducere în limbajul Python, ASC;
 • Elements of AI (curs online gratuit );
 • Sandhya N. dhage, Charanjeet Kaur Raina, “A review on Machine Learning Techniques”, International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication (IJRITCC), Volume 4 Issue 3 , (2016), ISSN: 2321-8169, pp: 395 – 399;
 • Batta Mahesh, “Machine Learning Algorithms: A Review”, International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 9 Issue 1, 2020, pp 381-386;
 • Sarker, I.H. „Machine Learning: Algorithms„, Real-World Applications and Research Directions. SN COMPUT. SCI., volume 2 (2021), pp 160;
 • GeeksforGeeks „Introduction to Python„.

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului  de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 2 martie 2024, inclusiv, ora 14.30.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro, Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică