Concurs în data de 11.03.2024 pentru ocuparea unui post de Cercetător în cadrul în cadrul proiectului ORIZONT Europe nr. 101138397 acronim M2DESCO

Creat in data de: 2024-02-02 Distribuie:   

A N U N Ţ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, în data de 11.03.2024, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului de:

  1. Cercetător –în cadrul proiectului ORIZONT Europe cu titlul „ Computational Multi-Models Enabled Design of Safe & Sustainable Multi-Component High-Entropy Coatings” acronim M2DESCO – 1 post

Atribuții și responsabilități principale: participa la selecția compozițională de materiale prin modelare/simulare cu softuri specializate de tipul MatCalc, MATLAB, Metalmix (statistic), HEAPS; modelare/simulare procese fizice si chimice cu MATLAB, Simulink; asigură dezvoltarea și administrarea proceselor de modelare si simulare în cadrul IMNR; initiaza metode de modelare bazate pe elemente finite si participa la achizitia de programe noi; participă la realizarea rapoartelor de progres; promovează un mediu de cercetare și experimentare, încurajând dezvoltarea și implementarea de sisteme de modelare eficiente și inovatoare.

Cerințe minime: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializare în matematică / fizică / informatica/automatica/stiinte ingineresti; limba engleză nivel mediu. Cursuri incheiate de cel putin intr-unul din software MATLAB, Ansys sau Thermocalc, din curicumul  universitatii absolvite sau suplimentar fata de acesta.

Pregătire complementară: studii de master/postuniversitare absolvite cu diplomă sau efectuarea unor cursuri de perfecționare în modelare materiale și procese.

Abilități și calificări

Abilități analitice și de rezolvare a problemelor
Cunoștințe de matematică și computer
Cunoștințe generale de modelare/simulare materiale și procese fizice si chimice
Excelente abilități de organizare și management al timpului
Excelente abilități de comunicare și colaborare
Perfectionare si invatarea continua prin cursuri si documentari specifice postului

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului  de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 2 martie 2024, inclusiv, ora 14.30.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro, Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică