Concurs în data de 11.03.2024 pentru ocuparea postului de specialist IT

Creat in data de: 2024-02-05 Distribuie:   

A N U N Ţ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său la sediul său, în data de 11.03.2024, ora 10.00, concurs pentru ocuparea posturilor de:

  1. Specialist IT – Serviciu Tehnic, Marketing, Programe – 1 post

Cerințe minime: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializare în matematică / fizică / informatica/automatica/cibernetica/ stiinte ingineresti; limba engleză. Cursuri încheiate de administrator de retea Cisco CCNA I si II si IT essentials sau echivalent, cu dovada de absolvire.

Pregătire complementară: Absolvire curs CCNA III, Java script, SQL, Microsoft server și/sau Linux se considera un plus.

Atribuții și responsabilități principale: administrare rețea institut, administrare pagina web institut și integrare date proiecte de cercetare, administrare sisteme de calcul la nivelul institutului.

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului  de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 02 martie 2024, inclusiv, ora 14.30.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46 – int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro,  Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică